Inbjudan till Östmarks MFF

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Östmarks MFF

Tävling:

Älgjaktsracet

Tävlingen inlagd:

2017-08-16

Tävlingsdatum:

2017-09-30

Sista anmälningsdatum:

2017-09-27
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars Andersson 0702862624

Biträdande Tävlingsledare:


Banobservatör:

L-G Bran 0702377573/ Gerd Sunden 0705336298

Domare:

Konny Ramsin 0707655412

Teknisk chef:

Andreas Arvidsson 0705208908 / Martin Einarsson 0702332757

Säkerhetschef:

Niklas Persson 0703559674

Miljöchef:

Ronnie Ericson 0703045657
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Östmarks Motorbana 0702862624

Tidsplan:

Anmälan 06.45-08.45
Besiktning 07.00-09.00
Förarmöte 09.30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavla i depån

Tävlingens genomförande:

3 Lottade Kvalomgångar a 3 varv, Finaler körs i 5 varv
Antal finaler beroende på antal startande i respektive klass
Målflagg fordras för poäng, poängberäkning 7,5,4,3,2,1 vid lika poäng räknas omgång 3,2,1
därefter sker lottning
Jumbofinal körs, denna kör de 6 förare som genomfört de 3 kvalomgångarna och fått lägst
antal poäng samt ej ådragit sig någon bestraffning under kvalen, vid fler än 6 lika så sker
lottning
Vid få startande i Dam respektive veteranklasserna slås dessa klasser ihop
Runner up tillämpas
Alternativspår körs

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

6-bilsheat (i Möjligaste mån) startljus

Startuppställning:

Deb, jun, Dam, Vet, Sen

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart 1 poängs avdrag, vid 2 tjuvstarter i samma heat = uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enl. FR-Reglementet (EJ Dubbdäck)

Avgifter:

Anmälningsavgifter
Junior 200 kr
Sen/Dam/Vet 300 kr
Debutanter fritt

Efteranmälan + 200 kr

EJ ANMÄLAN OM ÅTERBUD WO-AVGIFT 500 KR

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister
Prisutdelningen hålls framför anslagstavlan i depån

Upplysningar, telefonnummer:

0703559674, www.omff.nu

Återbud, telefonnummer:

0706920199

Anmälan till:

online tom 20170927

E-post:

motorgarden@telia.com

BESIKTNING
vid besiktningen ska förarna vara iklädda föraroverallerna samt medtaga
i fordonet den obligatoriska 6 kg brandsläckare som enligt reglerna ska finnas väl synlig vid
varje deltagares fordon i depån


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace