Inbjudan till Skillingaryds MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skillingaryds MK

Tävling:

Kräftfajten med alternativspår, deltävling i Dalhemscupen

Tävlingen inlagd:

2017-08-29

Tävlingsdatum:

2017-09-30

Sista anmälningsdatum:

2017-09-24
Funktionärer

Tävlingsledare:

Pia Thulin 073 - 053 34 00

Biträdande Tävlingsledare:

Sara Mejving 070 - 247 01 19

Banobservatör:

Stefan Argus 070 - 328 90 87, Mikael Söderlund 070 - 583 95 17

Domare:

Leena Tidman-Åberg 070 - 313 21 07

Teknisk chef:

Frank Bengtsson 070 - 431 73 24

Säkerhetschef:

Mats Bergman 073 - 088 13 30

Miljöchef:

Kim Petersson 073 - 820 68 44
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Föreberg, Skillingaryd

Tidsplan:

07.00 - 09.00 Anmälan och besiktning
09.30 Förarsammanträde
10.00 Första start
Prisutdelning och anbud sker vid cafeterian

Resultatlistan anslås:

Efter varje omgång på anslagstavlan vid speakertornet.

Tävlingens genomförande:

Enligt Dalhemscupens reglemente. Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vid särskiljning gäller omgång 3, 2, 1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning. Den tävlande måste passera målflagg för att få poäng. Kvalheaten körs i tre varv, finaler i fem varv. Tävlingen har ett alternativspår. Varje förare ska köra alternativspåret minst en gång per heat. Omgång 1 och 2 är förlottad. Omgång 3 körs i startnummerordning för att få fulla heat. Om ni delar bil är det viktigt att detta är noterat på anmälan.

Avlysning; Vid mindre än 42 st anmälda vid anmälningstidens utgång eller fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 120 seniorer. Övriga klasser fritt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 seniorer. Övriga klasser fritt.

Startordning:

Senior, Dam/Veteran, Junior, Debutant.

Startuppställning:

6-bilsheat med ljusstart.

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart så kommer man att få 2 minuspoäng i heatet vid första tjuvstarten, vid andra tjuvstarten i samma heat blir man utesluten.

Däckbegränsning:

Däck utan slirskydd enligt FR reglementet.

Avgifter:

Senior, dam och veteran 300:-
Junior 200:-
Debutant 0:-
Efteranmälningsavgift +200:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Anton Geijersson 076 - 052 79 81

Återbud, telefonnummer:

Bitte Blansch 070 - 847 36 85

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

bitte@lecsa.se

Hemmaförare
Hemmaförare ska anmäla två funktionärer senast 25 september för att få
startbekräftelse. Anmälan görs till Sara via rallysara@hotmail.com eller sms 070 - 247 01 19.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace