Inbjudan till SMK Hälsinge, Hudiksvall

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Hälsinge, Hudiksvall

Tävling:

Hudiksprinten

Tävlingen inlagd:

2017-12-28

Tävlingsdatum:

2018-02-17

Sista anmälningsdatum:

2018-02-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Kaj Andersson 070 605 48 91

Biträdande Tävlingsledare:

Gudrun Hodell 070 303 92 62

Raceontroller:

Behövs ej då detta är en sprint.

Domare:

Nils-Erik "Nicko" Nilsson 070 567 33 75

Teknisk chef:

Sven-Olov Borg

Säkerhetschef:

Roger Olsson 070 332 43 11

Miljöchef:

Göran Wilhelmsson 070 689 07 61
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Arena Hagmyren - Följ skyltar mot travbana, Hudik Norra. 070 303 92 62 - 070 605 48 91

Tidsplan:

Fredag 16/2 kl 18.00-21.00 Besiktning
Lördag 17/2 kl 07.00–09.00 Anmälan/Besiktning öppen
kl 07.00 Serveringen öppnar.
kl 09.15 Förarsammanträde samtliga tävlande.
kl 10.00 Start första bil.

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavla. Slutresultat anslås endast på www.smkhalsinge.se, skickas ej!

Tävlingens genomförande:

Folkracesprint på fin spolad sträcka. Bilar enl. Tekniska Regler Folkrace FR – T
1 sträcka om 2,5 km, körs 2 gånger där bästa tiden räknas. 50% av de bästa tiderna går
vidare till ett finalåk,(inga tider tas med från kvalåken) Bästa tid startar sist.

Alla tävlande ska gå sträckan före förarsammanträdet.

Anbud efter 2018 års reglemente.

Dela bil är tillåtet. Meddelas på anmalanonline.se

Startmetod meddelas på förarsammanträde.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer. Dam + vet kör med seniorer.

Antal startande i respektive klass:

Max 60 startande + juniorer.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

60

Startordning:

Meddelas på förarsammanträde.

Startuppställning:

Meddelas på förarsammanträde.

Miljö:

Se G2

Se G 2.4 (SBF gemensamma regler).

Åtgärd vid tjuvstart:

Meddelas på förarsammanträde.

Däckbegränsning:

Däck personlig utrustning! Däck enl. SBF:s gällande reglemente 2018. Ej sk. Isdubb. Vid anbudsförsäljning skall fyra stycken ersättningsfälgar med hela användbara gummidäck (ej små reservhjul) utan krav på mönsterdjup medfölja monterat på tävlingsbilen.

Avgifter:

Startavgift Jun. 200:- SEK, Sen. 300:- SEK. Vi har swish.
Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning kommer att ske vid HQ. Pokaler till sex bästa + presentkort till vinnarna. Pris
till bästa dam.

Upplysningar, telefonnummer:

Gudrun Hodell 070 303 92 62, Mats Jönsson 070 259 80 06

Återbud, telefonnummer:

Återbud meddelas snarast per telefon 070-303 92 62. Vid återbud senare än 48 timmar före tävlingens början, tas en administrativ avgift ut med 500:-

Anmälan till:

Endast på anmalanonline.se

E-post:

rghodell@gmail.com

Övrigt:

Ström finns att köpa på Arena Hagmyren till en kostnad om 200:-.
Meddela Gudrun om du behöver el - 070 303 92 62.
Boende hittas enklast på Visit Glada Hudik - http://www.visitgladahudik.se/sv.

Avlyssning:

Tävlingen kan avlysas efter domarens godkännande om inte minst 30 deltagare anmält sig
vid anmälningstidens utgång, eller om arrangören nekas erforderligt tillstånd, eller vid
annan force majeure.

PM

PM 1 hittar du här: http://www.smkhalsinge.se/rally/rdok/pm1_FR_180217.pdf


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace