Inbjudan till Tomelilla MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tomelilla MK

Tävling:

"Påskracet"

Tävlingen inlagd:

2018-03-21

Tävlingsdatum:

2018-05-12

Sista anmälningsdatum:

2018-05-06
Funktionärer

Tävlingsledare:

Julia Jönsson, tel: 072-3631747

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Jerry Lennartsson, Robban Krondahl, Christian Nilsson

Domare:

Tommy Ask

Teknisk chef:

Rasmus Berggren

Säkerhetschef:

Lars Koppetsch

Miljöchef:

Fredrik Linné
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Svampabanan Tomelilla

Tidsplan:

Fredag 11/5:
Anmälan Race Office kl 18:00-20:30
Besiktning kl 18:00-20:30

Lördag 12/5:
Anmälan Race Office kl 06:00-07:00
Besiktning kl 06:00-07:15
Förarsammanträde kl 07:45
Första start: kl 08:30

Anmälan görs i Race Office ute på fältet.
Besiktning i besiktningshallen.

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan i depån.

Tävlingens genomförande:

Signeringslistor kommer att användas vid förarsammanträdet.
Dessa ska signeras innan förarsammanträdet börjar.
Listorna finns utanför depåsekreteriatet.

Krokiga spåret med alternativspår.
Alla seniorer kör två kvalomgångar.
De 60 bästa vidare till tredje omgången.
Därefter finaler.
Damer och juniorer kör tre kvalomgångar, därefter finaler.
Kvalomgångarna körs 3 varv.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1 för alla.
Poängen från samtliga kvalomgångar räknas.

Alternativspår kommer att användas och skall köras 1 gång per heat/final och är det
vänstra yttre spåret i sista svängen innan målgång.
Framkallning till start sker via heattavlan på backen.
Framkallningsfållor finns bakom startplattan.

Startspår på startplattan lottas.
Utkörning från banan sker i grinden direkt efter målgång.
Vid svartflagg eller teknisk flagg kör ut genom ravinen.

Finaler:
A-final körs i alla klasser.
Vid 18 st anmälda i resp klass vid anmälningstidens utgång, körs B-final, vid 25 st körs
C-final. Alla finaler körs 5 varv med 6 startande på ett led. Runner-up system tillämpas.
Vid lika poäng särskiljes enligt följande: 1:a hand tredje kval, 2:a hand andra kval , etc,
därefter lottning. Bästa poäng väljer startspår först.

Startmetod: Tummen upp av startpersonal, Ready-to-race skylten visas från vänster
sida, starten går när röda lampan släcks.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Sen-jun-dam

Startuppställning:

Max 6 bilar på ett led

Miljö:

Se G2

Enligt G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning vid första tjuvstarten i både heat och final. Omstart direkt.

Däckbegränsning:

enl folkrace-reglemenetet

Avgifter:

Senior/Dam 300:-
Junior 200:-
Det går att betala med swish, kort och kontant i anmälan. Vi slipper gärna kontanter.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister som delas ut vid prisutdelningen framför klubbstugan i depån
efter avslutad tävling. Pristagare ska vara iklädda föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Julia Jönsson tel:072-3631747

Återbud, telefonnummer:

Endast till Jennie tel: 076-1996890 senast 2018-05-10 kl 08:30 endast sms. Ni får bekräftelse på avanmälan

Anmälan till:

Tomelilla MK via Anmälan Online

E-post:

anmalan@tomelillamk.com

Anbud
OBS! Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga vid
anbud!
Anbud skall vara inlämnat i besiktningshallen,
senast 15 min efter avslutad A-final. Anbudsblanketter och kuvert tillhandahålles av
Tomelilla MK och kan hämtas i depåsekreteriatet under hela dagen.
Anbudsförfarandet sker framför klubbstugan efter prisutdelningen.

Avlastning / Lastning
sker ute på bingofältet. Inga släpar i depån.

Depå
Depåuppställning sker fritt. Depån öppnas Fredagen den 11/5 kl 15:00. Det
är
inte tillåtet att förhandsboka några platser i depån innan denna öppnas. Pga av våra
säkerhetskrav tillåts inga husvagnar i depån.

Mekaniker
Förare entréband till högst 1 mekaniker och dessa delas ut i RaceOffice
i samband med anmälan. Armband ska sitta på armen vid ingång till depån

Protester
lämnas till förarkontaktman som sedan kontaktar tävlingsledningen.

Rödflaggat heat
Förare i ev rödflaggat heat kör direkt till depån och heatet körs
om sist i omgången i resp klass. Om det är sista heatet i klassen så körs det om efter 5
min eller enligt annat beslut från tävlingsledningen.
Gäller ej vid tjuvstart, då det är omstart direkt.
OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace