Inbjudan till Fjärås MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Fjärås MK

Tävling:

2-Dagars Folkrace För Barncancer

Tävlingen inlagd:

2018-03-04

Tävlingsdatum:

2018-04-28 -> 2018-04-29

Sista anmälningsdatum:

2018-04-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Oskar Andersson 0762-264940

Biträdande Tävlingsledare:

Nicklas Zackariasson 0730-416701

Raceontroller:

Lars Davidsson 0705-512108

Domare:

Ronny Ragnarsson 0705-360417

Teknisk chef:

Sonny Andersson 0736-513943

Säkerhetschef:

Fredrik Johansson 0707-221344

Miljöchef:

Meddelas Senare
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Förlandabanan 0762-264940

Tidsplan:

Fredag 27/4
12:00 Depån öppnar
18:30-21:00 Anmälan och besiktning
22:00 Depån stänger

Lördag 28/4
06:00 Depån öppnar
06-30-09:00 Anmälan och besiktning
Besiktning samt förarsammanträde sker på startplattan
09:15 Förarsammanträde
10:00 Första start omg.1,2,3
Ca:18:00 Grillbuffé på Startplattan

Söndag 29/4
10:00 Första start omgång 4,5
Ca:13:15 Finaler

Resultatlistan anslås:

Anslås på anslagstavlan vid sekretariat efter avslutat heat

Tävlingens genomförande:

5 kvalomgångar á 3 varv samt finaler á 5 varv.

Poängberäkning 7,5,4,3,2,1.
Vid särskiljning gäller resultat från omgång 5,4,3,2,1.
Vid lika resultat sker lottning, berörda förare skall närvara vid lottning.
Lottning äger rum vid sekretariat. Startspår i finalen väljs efter poäng.
Vid lika poäng lottas av personal vid lottning.

Seniorer kör A-, B- och C-final. D-final tillämpas om
antal startande uppgår i över 60st

Juniorer kör A-final. B-final vid minst 15 startande.

Damer kör A-final. B-final vid minst 15 startande
Runner-Up tillämpas.
Alternativspår tillämpas.

Vid rödflaggat heat startar först 2 heat emellan, sedan det avbrutna heatet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer

Antal startande i respektive klass:

Max 130

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 130

Startordning:

Jun,Dam,Sen

Startuppställning:

6 bilar på bredd

Miljö:

Se G2

Enl G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart skall föraren köra alternativspår 1 extra gång vid första tjuvstarten, gör man det ännu en gång till så kommer man att bli utesluten ur heatet. Och detta gäller i kvalheat och samtliga finaler.

Däckbegränsning:

Enl. FR reglementet

Avgifter:

Startavgifter Senior/dam 300:- junior 200:-
Efteranmälan 100:-
Avanmälan mindre än 24 timmar innan första start 500:-
Startavgift betalas på plats kontant eller via Swish på tävlingsdagen.
Giltig licens skall kunna uppvisas (kort/bild)


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser utdelas till samtliga finalister.
Samt stort prisbord utöver!
OBS! Pristagare i föraroverall

Upplysningar, telefonnummer:

Oskar Andersson 0762-264940

Återbud, telefonnummer:

Christina Bergendahl 0705-509280

Anmälan till:

Anmälanonline senast 2018-04-26

E-post:

christina.1@europe.com

Depå

Bussar, lastbilar och husvagnar över 8 m. längd hänvisas till speciell plats. Ange detta i
anmälan Max en servicebil per startande i depån.
OBS! Grillning sker på eget ansvar.

Hemmaförare

OBS! Hemmaförare anmäler 2 st. funktionärer (lägsta ålder 15 år) med namn och
telefonnummer i samband med anmälan.
Hemmaförare förbinder sig att hjälpa till inför och efter tävlingen.

Avlysning

Organisationskommittén äger rätten att med
domarens medgivande avlysa tävlingen om inte 50
ekipage anmält sig vid anmälningstidens utgång eller annat force majeure.

Grillbuffé

Inbjudan kommer finnas separat på www.fjarasmk.se

Övrigt

Fri entré för förare och två mekaniker vid gemensam ankomst med tävlingsbilen.
OBS! Alkotest kan förekomma.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace