Inbjudan till Vimmerby Motorsällskap

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vimmerby Motorsällskap

Tävling:

Semesterracet, Vimmerby MS

Tävlingen inlagd:

2018-04-15

Tävlingsdatum:

2018-07-10 -> 2018-07-14

Sista anmälningsdatum:

2018-06-23
Funktionärer

Tävlingsledare:

Ulf Karlsson 070-333 49 15, Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42, Joakim Hallengren 073- 150 76 17

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Mats Myrberg 070-057 01 46, Niklas Björkén 070-532 79 48, Magnus Bendroth 070-685 70 04

Domare:

Tina Lennartsson Tomelilla MK, 070-767 85 10

Teknisk chef:

Michel Sörensen 070-914 80 41, Joakim Holm 072 -381 31 84

Säkerhetschef:

Lars-Agne Karlsson 070-693 36 50

Miljöchef:

Dennis Strid 070–654 10 85
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gnagaredalen, 076-8148642

Tidsplan:

Dag 1 - 3 Dag 4 Dag 5
Anmälan: 07.00 - 08.45 07.00 - 08.45 07.30 - 08.30
Besiktning: 07.00 - 09.00 07.00 - 09.00 07.30 - 08.30
Förarmöte: 09.30 09.30 09.00
Första Start: 10.00 10.00 09.30

Hemmaförare anmäler sig 06.45 (den dagen du tävlar) och får där tilldelad tid att hjälpa
till i besiktningen eller annan uppgift.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande vid sekretariatet. Slutgiltiga resultatlistor publiceras på hemsidan efter tävlingen.www.vimmerbyms.com

Tävlingens genomförande:

Dag 1:
Seniorer: 150 förare kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara
till dag 5. Därefter kör de 78 förare med högst poäng omgång 3. Totalt går de 40 bästa
varje dag vidare till dag 5.
Veteraner: Alla veteraner kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är
klara till dag 4. Övriga förare kör omgång 3. Totalt går de 27 bästa varje dag vidare till
dag 4.
Efter avslutad tävling skall alla förare som gått vidare till finaldagen i samtliga klasser
komma med sina bilar till startplattan, kör samma väg som till besiktningen.

Dag 2,
Seniorer: 150 förare kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara
till dag 5. Därefter kör de 78 förare med högst poäng omgång 3. Totalt går de 40 bästa
varje dag vidare till dag 5.
Juniorer: Alla juniorer kör två kvalomgångar. De förare som har 12 poäng eller mer är
klara till dag 5. Övriga förare kör omg. 3. Totalt går de 27 bästa varje dag vidare till
dag 5. Vid färre än 50 anmälda juniorer kör juniorer enbart torsdag.

Veteraner: Alla veteraner kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är
klara till dag 4. Övriga förare kör omgång 3. Totalt går de 27 bästa varje dag vidare till
dag 4.
Efter avslutad tävling skall alla förare som gått vidare till finaldagen i samtliga klasser
komma med sina bilar till startplattan, kör samma väg som till besiktningen.

Dag 3:
Seniorer: 150 förare kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara
till dag 5. Därefter kör de 78 förare med högst poäng omgång 3. Totalt går de 40 bästa
varje dag vidare till dag 5.
Juniorer: Alla juniorer kör två kvalomgångar. De förare som har 12 poäng eller mer är
klara till dag 5. Övriga förare kör omg. 3. Totalt går de 27 bästa varje dag vidare till
dag 5. Vid färre än 50 anmälda juniorer kör juniorer enbart torsdag.
Efter avslutad tävling skall alla förare som gått vidare till finaldagen i samtliga klasser
komma med sina bilar till startplattan, kör samma väg som till besiktningen.

Dag 4:
Damer: Alla damer kör 2 kvalomgångar. De 78 förare med högst poäng kör omgång
3.Därefter D, C, B & A-final med runner-up. Vinnaren har 5 minuter efter sista bilen
lämnat banan, tidtagning sker. Till D-final kommer 4 förare. De 12 bästa efter
finallottning kör två stycken sista-chansen-heat. Vinnaren i dessa heat tar varsin plats i
D-finalen. Sista-chansen-heaten SKALL köras med 6 förare i.
Veteraner herr/dam: 54 veteraner kör två kvalomgångar. Därefter kör de 30 förare med
högst poäng omgång 3. Därefter C, B & A-final med runner-up. Veteran skall vara född
1968 eller tidigare. Vinnaren har 5 minuter efter sista bilen lämnat banan, tidtagning
sker.

Dag 5:
Seniorer: 120 seniorer kör två kvalomgångar.De 78 förare med högst poäng kör
omgång 3Därefter D, C, B & A-final med runner-up. Vinnaren har 5 minuter efter sista
bilen lämnat banan, tidtagning sker.
Till D-final kommer 4 förare. De 12 bästa efter finallottning kör två stycken sista-
chansen-heat. Vinnaren i dessa heat tar varsin plats i D-finalen. Sista-chansen-heaten
SKALL köras med 6 förare i.
Juniorer: 54 juniorer kör två kvalomgångar. De 30 bästa kör omgång 3. Därefter C, B &
A-final med runner-up. Vinnaren har 5 minuter efter sista bilen lämnat banan,
tidtagning sker.

Heaten omfattar 3 varv, med max sex startande i varje heat. Finalerna körs 6 varv,
poängberäkning 7 5 4 3 2 1. Poäng delas ut efter passerande av målflagg, Vid lika
poäng både vid kval och finaler räknas omgång 3, 2, 1 därefter lottning. Rödflaggat
heat körs om omgående utan depåstopp. Vid rödflagga kör ut från banan och in genom
startgrinden (ej upp genom lottningsfållan) Är ett heat redan uppställt på startplattan
släpps detta först. Skulle rödflagg komma i slutet av en final godkänns en tankning på
utsedd plats.

Startmetod: Ready to race- skylt och startljus, när rött slocknar är det start.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 150 seniorer kvaldagarna

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 150 seniorer kvaldagarna

Startordning:

Senior, Junior veteran samt dam, veteran

Startuppställning:

Max 6 bilar

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Däck utan slirskydd. All form av däcksrensning med motor igång är förbjuden, inom hela tävlingsområdet. OBS! förbud att använda metanol eller E 85.

Avgifter:

Anmälningsavgift:
Senior/dam/veteran 300 kronor, junior 200 kronor.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister, samt inteckningar i de uppsatta vandringspriserna.
Prisutdelning efter sista finalen fredag och lördag

Heaten omfattar 3 varv, med max sex startande i varje heat. Finalerna körs 6 varv,
poängberäkning 7 5 4 3 2 1. Poäng delas ut efter passerande av målflagg, Vid lika poäng
både vid kval och finaler räknas omgång 3, 2, 1 därefter lottning.

Upplysningar, telefonnummer:

Upplysningar om tävlingen fås av tävlingsledningen. Upplysningar om camping ring Fredrik 070–5162303.

Återbud, telefonnummer:

Innan23/6 sköter du det själv via mina sidor på anmälan online. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag och lämnas enbart till vår återbudstelefon 076–7934570. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet.

Anmälan till:

Anmälan klubben tillhanda senast 23 juni 2018. Anmälan endast till en klass.

E-post:

vms-anmalan@telia.com

Övrigt:

Läs även vårt informationsblad (kommer i juni) om regler om vårt område runt
tävlingen. Deltagare är själva skyldiga att läsa igenom och följa våra övriga
campingregler gällande vårt område.

Slumpmässiga alkotest kommer att ske under hela tävlingsdagen.
Anmälningsavgift:
Betalas när startkuvertet hämtas vid Race Office! Vid betalning erhåller du ett kvitto
som skall uppvisas vid anmälan tävlingsdagen då siffrorna hämtas och licens visas.
Föraren ansvarar för att kvitto visas upp.
Vid uthämtning av startkuvert skall giltig legitimation kunna uppvisas enligt FR 4.0

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan samtyckt till att personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister, oavsett mediaform för offentliggörande.

Önskemål om kvaldag är tillåtet, men det är inte säkert det går att uppfylla allas
önskemål. Efteranmälan om plats finnes + 250 kr.
Pris för mest välbyggda bil enligt Folkracereglementet kommer att utses dag 1–4 av
våra tekniker.

Gallring:
Vimmerby MS och dess tävlingsledning förbehåller sig rätten till fri gallring. A-
Finalister från 2017 garanteras start om anmälan är giltig samt klubben tillhanda i rätt
tid.
Tävlingsdepå:
Öppen samtliga dagar 06.30 till 22.30, övrig tid parkering utanför tävlingsområdet.
Bussar över 8 meter ska stå på anvisad plats av depåchef eller Ulf Karlsson 070-333 49
15. Ingen camping i depån.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace