Inbjudan till Ljusdals MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Ljusdals MS

Tävling:

X-cupen , deltävling 2

Tävlingen inlagd:

2018-04-16

Tävlingsdatum:

2018-05-19

Sista anmälningsdatum:

2018-05-13
Funktionärer

Tävlingsledare:

Sofia Jensén 070-3957676

Biträdande Tävlingsledare:

Anna-Lena Jönsson 073-0735933

Raceontroller:

Gunnar Helghe 070-3689125

Domare:

Håkan Olsson 070-6300294

Teknisk chef:

Erik Jensen 070-3127729

Säkerhetschef:

Lars-Olof Sundqvist 070-5933422

Miljöchef:

Christina Berglund 072-9226559
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kåtmyrabanan, Ljusdal

Tidsplan:

Anmälan, besiktning: Fredag 18:00 - 20:00.
Anmälan, besiktning: Lördag 07:00 - 09:00.
Förarsammanträde: 09:30 Vid startplattan.
Första start: 10:00.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande i depån. Resultatli stor kan ses på klubbens hemsida.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs med för lottade omgångar. Max 6 förare i varje
heat med poängberäkningen 7-5-4-3-2-1.

Seniorer, damer och juniorer kör 3 heat där efter gäller för seniorer och damer.
A-B-final vid minst 18 startande vid anmälningstidens utgång,
C-final vid minst 24 startande vid anmälningstidens utgång.

För juniorer körs A-B-C-D-final med runner up, oavsett antal startande.

Finalerna körs med runner up.

Vid lika poäng räknas resultatet från 3:e omgången i första hand, andra i andra hand o.s.v.

Kvalheaten körs 3 varv, finalerna 5 varv.

Den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1
poäng) på sitt resultat från det aktuella heatet.
Föraren erhåller dock inte lägre poäng än 0, det är inte tekniskt möjligt i vissa
resultatgivningsprogram. T,ex vid tjuvstart och sedan
bryter nämnda heat, erhåller man 0 poäng och inte -1.
Vid två tjuvstarter uteslutning i heat.

1:a A-final får 22 poäng.

Körs med alternativspår.

Startmetod: Ready to race skylt och ljussignal.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Juniorer, Damer, Seniorer

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Se "Tävlingens genomförande"

Däckbegränsning:

Fritt "Ej dubbdäck"

Avgifter:

Seniorer och damer 300 kr. Juniorer gratis. Tel +efteranmälan 100 kr extra.

Anbud enligt Folkrace reglementet FR 10.3.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister. Vid klubbstugan efter finalerna.

Upplysningar, telefonnummer:

Janne Zetterman 070-6446925,

Återbud, telefonnummer:

Annsofi Wikström 073-8015283 , annsofi109@hotmail.com , senast 48 timmar innan tävlingsstart. Ej anmälan om återbu d deb. Med 500:- WO-avgift enl. folkracereglementet.

Anmälan till:

Endast anmälan online.

E-post:

ljusdalsms@hotmail.com

Övrigt

Däckrensning förbjuden.

I depån gäller gå fart.

Delad bil – Ange de i anmälan för att minska risken att ni hamnar i
heaten efter varandra.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace