Inbjudan till Bollnäs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Bollnäs MK

Tävling:

X-cupen deltävling 3

Tävlingen inlagd:

2018-05-15

Tävlingsdatum:

2018-06-09

Sista anmälningsdatum:

2018-06-03
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mike Sterner 072-3021338

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Conny Leino 070-6076356

Domare:

David Floberg 070-6424783

Teknisk chef:

Ulf Hansson 073-0688782

Säkerhetschef:

Olov Bomark 070-3867809

Miljöchef:

Olle Bergman 070-6340871
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Motorstadion Eriknäsbo, Bollnäs 070-5316606

Tidsplan:

Anmälan, besiktning: Fredag 18.00-20.00
Anmälan, besiktning: Lördag 07.00-09.00
Förarsammanträde 9.30 vid startplattan.
Första start: 10.00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande på officiella anslagstavlan i depån.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs med flytande start, max 6 förare i varje heat
med poängberäkningen 7-5-4-3-2-1. Seniorer, Damer och Juniorer
kör 3 heat därefter gäller för Seniorer och Damer följande: A-B-final
vid minst 18 startande vid anmälningstidens utgång, C-final vid
minst 24 startande vid anmälningstidens utgång.
Finalerna körs med runner up.
För Juniorer körs A-B-C-D-final med runner up oavsett antal startande.
Vid lika poäng räknas resultatet från 3:e omgången i första hand,
2:a omgången i andra hand osv.
Kvalheaten körs 3 varv, finalerna 5 varv.
Den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag
(-1 poäng) på sitt resultat från det aktuella heatet. Föraren erhåller
dock inte lägre poäng än 0, det är inte tekniskt möjligt i vissa
resultatgivningsprogram t.ex. vid tjuvstart och sedan bryter
nämnda heat erhåller man 0 poäng och inte -1.
Vid två tjuvstarter uteslutning ur heat.

1:an i A-finalen får 22 poäng.

Tävlingen körs med alternativspår.

Startmetod: Ready to race skylt och ljussignal.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, Damer och Juniorer.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Juniorer, Damer och Seniorer.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Se "Tävlingens genomförande".

Däckbegränsning:

Fritt "Ej dubbdäck".

Avgifter:

Seniorer och Damer 300 kr. Juniorer har fri startavgift.
Telefon eller efteranmälan 100 kr extra.

Anbud enligt Folkracereglementet FR 10.3.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser utdelas till samtliga finalister i depån efter avslutad tävling.

Upplysningar, telefonnummer:

Mattias Waleteg 070-5316606.

Återbud, telefonnummer:

Mattias Waleteg 070-5316606 eller freluga@gmail.com

Anmälan till:

Endast anmälan online.

E-post:

freluga@gmail.com

Övrigt

I depån gäller gångfart dvs max 8 km/h. All däcksrensning är förbjuden.
Delad bil anges i anmälan för att minska risken att ni hamnar i heaten efter varandra.
Alla hemmaförare skall namnge en funktionär till Mattias Waleteg
annars nekas ni starta i tävlingen.

Välkommen till Eriknäsbo och Bollnäs MK!


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace