Inbjudan till Årjängs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Årjängs Motorklubb

Tävling:

Juliracet

Tävlingen inlagd:

2018-05-26

Tävlingsdatum:

2018-07-28

Sista anmälningsdatum:

2018-07-24
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erika Svensson 072 251 95 05

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Kenneth Borg 070 57 29 571

Domare:

Distriktet tillsätter

Teknisk chef:

Johnny Brustuen 072 37075 76

Säkerhetschef:

Olle Gavling 070 190 86 58

Miljöchef:

Camilla Emilsson 073 09 28 996
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Nordmarkens Motorstadion Töcsfors

Tidsplan:

Anmälan och besiktning lördag kl 07.00 - 09.00
Funktionärsmöte på startplattan kl 09.00
Förarsammanträde på startplattan kl 09.30
Första start kl 10.00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan och och på ÅMK:s hemsida

Tävlingens genomförande:

Alla kvalomgångar körs om tre varv med alternativspår,
Finalerna körs om fem varv med alternativspår.
Fri framkörning i alla omgångar.
Poängberäkning 7-5-4-3-2-1, målflagg krävs för poäng i omgången.
Vid lika poäng räknas först 3:e sen 2:a sen 1:a omgången, vid lika poäng sker lottning i
närvaro av domare.

Finaler:
Senior A,B,C final.
Dam/veteran A,B final, vid fler än 20 startande D/V körs en c final.
Junior A,B final, vid fler än 20 juniorer körs en C final.

Runnerup tillämpas.

Hemmaförare SKA ange minst 1 funktionär över 15 år under rubriken övrigt på anmälan.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 150

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 150, minst 30

Startordning:

Junior, Dam/Veteran, Senior

Startuppställning:

6-bilsheat

Miljö:

Se G2

Se g2

Åtgärd vid tjuvstart:

2 tjuvstarter av samma person medför uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt folkrace reglemente.

Avgifter:

Senior, Damer, Veteraner 300 kr

Junior 200 kr

Gratis startavgift för juniorer från Årjängs motorklubb.
Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Föraroverall SKA bäras väl knäppt vid prisutdelningen.

Anmäl delad bil.

Upplysningar, telefonnummer:

Annbritt Kahlin 070 53 11 762

Återbud, telefonnummer:

Hans Persson 070 608 68 18

Anmälan till:

anmälan online

E-post:

amkstadion@telia.com


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace