Inbjudan till Fredriksbergs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Fredriksbergs MK

Tävling:

Hedparksfestivalen

Tävlingen inlagd:

2018-05-28

Tävlingsdatum:

2018-07-27 -> 2018-07-28

Sista anmälningsdatum:

2018-07-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Pernilla Hultman 070-337 33 76

Biträdande Tävlingsledare:

Conny Fagrell 070-336 60 81

Raceontroller:

Mats Myrberg

Domare:

Urban Jonsson

Teknisk chef:

Leif Magnusson

Säkerhetschef:

Vakant

Miljöchef:

Jenny Hermansson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hedparken, Tyfors

Tidsplan:

Torsdag
Depån öppnar 14.00
Anmälan 19.00-21.00
Besiktning 19.00-21.00 Föraroverall SKA bäras!
Depån stänger 22.00

Fredag
Depån öppnar 07.00
Anmälan 07.00-10.30
Besiktning 08.00-10.45 Föraroverall SKA bäras!
Förarsammanträde 11.00
Första start 12.00

Lördag
Förarsammanträde 08.30
Första start 09.00

Resultatlistan anslås:

Anslås vid tävlingens slut, samt på hemsidan.

Tävlingens genomförande:

Fredag
Kvalomgångarna: Samtliga klasser 3 omgångar á 3 varv OCH juniorerna samt dam o
veterans 4:e omgång á 3 varv.
Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1

Lördag
Kvalomgångarna: 2 omgångar för seniorer och 1 omgång övriga á 3 varv
Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1

Vid lika poäng till final räknas högsta poäng först oavsett omgång. Därefter omgång 5,
4, 3, 2, 1. Därefter lottning.

Juniorer A, B, C, vid separat Damklass A och B-final, Veteran A och B-final. Vid
Dam/Veteranklass A, B och C-final. Seniorer A, B, C samt två stycken sista chansen-
heat (segrarna från resp heat går till C-finalen).
Finalerna körs i 5 varv med runner-up

Deltagare, klasser:

Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens.Senior, Junior, Dam (minst 18 st) samt Veteran(vid minst 18 st).Om färre än 18 damer körs gemensam Dam/Vet.klass, om fler än 18 dam men färre än 18 Veteran så kvalar Veteran med senior.

Antal startande i respektive klass:

--

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

140 totalt

Startordning:

Junior, Dam (vid minst 18 anmälda damer), Veteran (vid minst 18 anmälda), Senior (vid gemensam klass Dam/Veteran körs de efter juniorerna).

Startuppställning:

6 bilar i bredd så långt det är möjligt.

Miljö:

Se G2

Enl gällande reglemente. Tomgångskörning max 1 min.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalheat: En poängs avdrag. Vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur heatet. Vid tjuvstart i final: vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur finalen.

Däckbegränsning:

Enligt gällande regler, ej dubb.

Avgifter:

Senior, Dam, Veteran 300 kr.
Juniorer 200 kr.

Vid fall av force majeure samt för få anmälda deltagare äger arrangören rätt att i samråd
med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till alla finalister. Föraroverall ska bäras av samtliga finalister!

Upplysningar, telefonnummer:

Conny Fagrell 070-336 60 81, Kjell Hellqvist 070-582 30 12

Återbud, telefonnummer:

Johnny Holmeberg 070-398 51 91

Anmälan till:

Anmälan online eller Johnny Holmeberg, Källrisvägen 12 782 75 Malungsfors, 070-398 5191

E-post:

johnny.holmeberg@telia.com

Delad bil:
Meddela på anmälningsblanketten om ni har för avsikt att dela bil samt
med vem. Observera att Dam/Veteranklassen kan ändras beroende på antal anmälda
per sista anmälningsdag!

Övrigt:
Öppettider depå, se tidsplan. Avlastning samt parkering trailer på
skjutbaneområdet.
FÖLJ DEPÅCHEF och funktionärers anvisningar!
Grillförbud i depån under pågående tävling.
Fordon större än 6 meter ska anmälas till depåchef omgående efter att startbekräftelse
skickats ut!
Tystnad i depå från kl 23.00 till 07.00.

Enl Fredriksbergs MKs policy samt gällande reglemente.
Alkoholprov förekommer!

Samtliga startande får ett förarband samt två mekanikerband. Utöver dessa kan fritt
antal köpas för 75 kr (gäller båda dagarna, ord.pris 100 kr). Betalas med Swish eller
jämna kontanter vid uthämtningen av startkuvert.
ETT bilpass/startande till mekanikerbil. Fordon utan bilpass kommer avlägsnas från
depån.

STORA FORDON SKALL ANMÄLAS TILL DEPÅCHEF (Kjell Hellqvist 070-5823012)
OMGÅENDE EFTER ATT STARTBEKRÄFTELSE HAR SKICKATS UT.
Till fullstora bussar SKA minst 3 tävlingsbilar ges plats!


Traditionsenlig dans på lördagskvällen. Information kommer läggas ut löpande på vår
hemsida www.fredriksbergsmk.com samt Facebooksidan - Fredriksbergs MK.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace