Inbjudan till Likenäs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Likenäs MK

Tävling:

KVÄLLSRACET /2:a delt i KLARÄLVSCUPEN

Tävlingen inlagd:

2018-06-12

Tävlingsdatum:

2018-07-25

Sista anmälningsdatum:

2018-07-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Ingemar Enner, 070-329 60 60

Biträdande Tävlingsledare:

Karin Åslund, 070-627 03 05

Raceontroller:

Conny Nilsson, 070-685 92 70 / Niclas Persson, 070-355 96 74

Domare:

Håkan Olsson, 070-630 02 94

Teknisk chef:

Niklas Broberg, 072-559 33 46

Säkerhetschef:

Malin Jonsson, 070-699 99 21

Miljöchef:

Edgar Amén, 070-648 79 43
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Femtåbanan, Ambjörby

Tidsplan:

Anmälan kl 11:00-13:45
Besiktning kl 11:00-14:00
Förarsammanträde kl 14:30 (på startplattan)
Första start kl 15:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på officiell anslagstavla. Ej utskick via post, den tävlande erhåller resultat vid prisutdelningen eller likenasmk.com

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs med alternativspår som ska köras en gång per heat/final.
Alla tävlande kör tre kvalheat.
Heaten är förlottade och omfattar tre varv med fem startande.
Startspår lottas vid starten i kval och efter placering i final.
Poäng 7, 5, 4, 3, 2. Målflagg krävs för poäng i respektive omgång.
Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa placering i omgång 3, 2, 1.
Skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.
Finalerna omfattar fem varv med sex startande.
Antal finaler beroende på antal startande.
Runner-Up tillämpas

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 st

Startordning:

Jun, Dam/Vet, Sen

Startuppställning:

5-bilsheat (i möjligaste mån) i kval, 6-bilsheat i final

Miljö:

Se G2

Avfall ska lämnas på särskilt ställe i depån. Presenning och uppsamlingskärl skall finnas under bilarna samt en 6 kg brandsläckare.

Åtgärd vid tjuvstart:

En poängs avdrag vid tjuvstart, två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente

Avgifter:

Sen, Dam, Vet: 300 kr
Jun: 200 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Ingemar Enner, 070-329 60 60

Återbud, telefonnummer:

Skall lämnas senast 48 timmar före start på 076-340 56 58 om inte debiteras ni WO-avgift på 500 kr

Anmälan till:

anmalanonline.se / 076-340 56 58

E-post:

lenanilsson6411@gmail.com

Delar bil

Kom ihåg att ange på anmälan om du delar bil

Anbud

Lämnas vid ANBUDS-STUGAN senast 15 minuter efter sista finalens målgång

Klarälvscupen 2018

Tävlingen körs som 2:a deltävlingen i Klarälvscupen, cupregler hittar ni på likenasmk.com


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace