Inbjudan till Tomelilla MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tomelilla MK

Tävling:

Svampafestivalen 2018

Tävlingen inlagd:

2018-07-01

Tävlingsdatum:

2018-08-02 -> 2018-08-04

Sista anmälningsdatum:

2018-07-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Tina Lennartsson

Biträdande Tävlingsledare:

Julia Jönsson och Miche Andersson

Raceontroller:

Ulf Karlsson Vimmerby, Mats Myrberg Örebro, Erica Svensson Karlstad

Domare:

Tobias Nordlund, Hästveda

Teknisk chef:

Michael Sörensen, Knislinge

Säkerhetschef:

Robban Krondahl

Miljöchef:

Martin Larsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Svampabanan

Tidsplan:

Tisdag 31/7:
Race Office kl 17-20
Depån öppnar kl 18

Onsdag 1/8:
Race Office kl 9-10 och 18-20
Träning kl 10-12, mer info på hemsidan och i infobrevet
Besiktning kl 17-21

Torsdag 2/8:
Race Office kl 6-7
Besiktning kl 6:15-7:30
Förarsammanträde kl 8:00
Första start kl 08:30

Fredag 3/8 och lördag 4/8:
Första start kl 08:30

Resultatlistan anslås:

på anslagstavlan i depån

Tävlingens genomförande:

Förarsammanträdet hålls framför klubbstugan.
Samtliga förare ska innan förarsammanträdet skriva på
signeringslistor som finns vid
klubbstugan.

Krokiga spåret med alternativspår.
Alternativspåret ska köras en gång/heat och final och är det vänstra
spåret i sista
svängen innan målgång.Förare som ej kör alternativspåret eller kör
det mer än en
gång/heat utesluts ur heatet.

Startmetod:
Tummen upp från startpersonal, ready-to-race skylt, starten gå när
den gröna lampan tänds.

Samtliga klasser kör 5 kval
Torsdag 2 kval, Fredag 2 kval, Lördag 1 kval

Därefter finaler.
Kvalomgångarna körs med 3 varv.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1
resultat från samtliga kvalomg sammanräknas.

Framkallning till heat sker via heat-tavlan på backen.
Uppställning till start sker bakom startplattan, nedfart från depå via
Sjöbo-backen.
Utfart genom grinden och sedan genom tvätthallen till depån.

Finaler:
Samtliga finaler körs 5 varv.
Runnerup tillämpas i finalerna.
Vid minst 18 anmälda körs B-final.
Vid minst 25 anmälda C-final i resp klass.
Gäller vid anmälningstidens utgång.
Bästa poäng väljer startspår först.

Vid lika poäng särskiljes enligt följande: 1:a hand femte kval. 2:a
hand fjärde kval etc
därefter lottning.

Ev rödflaggat heat, ej orsakat av tjuvstart, startar om sist i
omgången.
Eller enligt tävlingsledningsbeslut.
Rödflaggat heat pga tjuvstart, omstart direkt.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Senior bakhulsdrivet, senior framhjulsdrivet, juniorer, damer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

Veteranklass vid minst 12 förare anmälda. Annars lottas dessa in i senior eller damklassen.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Sen fram, Sen bak, jun, dam, vet

Startuppställning:

Max 6 startande på ett led.

Miljö:

Se G2

Enl G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt utesluten i både kval och finaler.

Däckbegränsning:

Enl fr-reglementet

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran 300:-
Junior 200:-
WO-avgift: 500:-
Betala gärna med kort eller swish.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister som delas ut vid prisutdelningen
framför klubbstugan i depån efter avslutad tävling.
Pristagare ska vara iklädda föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Tel: 0417-10027 dagtid. E-post: info@tomelillamk.com

Återbud, telefonnummer:

Senast 31/7 kl 08:30.Därefter WHO-avgift. ENDAST PÅ SMS telenr: 0704-696910.Ni får bekräftelse på avanmälan. Ej avanmäld = WO-avgift 500kr

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

anmalan@tomelillamk.com

Anbud
Anbud skall vara inlämnat i besiktningshall, senast 15
min efter avslutad A-final. Anbudsblanketten och kuvert
tillhandahålles av TMK och kan hämtas i depåsekretariatet under
hela dagen. Endast de anbudslappar som klubben tillhandahåller får
användas. Anbudsförfarandet sker framför klubbstugan efter
prisutdelning.

Avlastning/Lastning
Sker på fältet. Inga släp i depån.
Släpvagnsparkering på bingofältet el enligt skyltning.

Depå
Depåuppställning sker fritt. Depå öppnas tisdag den
31/7 kl 18:00.
Det är inte tillåtet att förhandsboka några platser i depå innan denna
öppnas.
Pga av våra säkerhetskrav tillåts inga husvagnar i depån.
OBS! Minst tre tävlingsbilar till buss/fordon över 7 meter i depån.

Mekaniker
Förare entréband till högst 1 mekaniker och dessa
delas ut i RaceOffice i samband med anmälan. Armband ska sitta
på armen vid ingång till depån.

Bärgning
Bil som lyfts ut med lastmaskin, placeras i ravinen
på anvisad plats.
Förare ansvarar för att uppsamlingskärl finns under bilen.

Utmärkelser
Bästa bygge
1:a utmärkelse värde 3000 kr
2:a utmärkelse värde 2000 kr
3:a utmärkelse värde 1000 kr
Utses av teknisk chef och tävlingsledning och delas endast ut om
det finns bilar som
uppfyller kriterierna

Anbud
Torsdag & Fredag:
Det kommer att vara anbud på bilar som har brutit/avanmält sig.
Anbud skall vara inlämnat i besiktningshallen, senast 15 min efter
sista heat.

Lördag:
Anbud skall vara inlämnat senast 15 min efter sista finalen.
Anbudsblanketter och kuvert tillhandahålles av Tomelilla MK och
kan hämtas i
depåsekreteriatet under hela dagen. Endast anbudslappar som
tillhandahålls av Tomelilla
MK är godkända.Anbuden kan endast lämnas i besiktningshallen.
Anbudsförfarandet sker
framför klubbstugan.

Protest
Ta kontakt med förarrepresentanten. Telefonnr finns
anslaget på
anslagstavlan.

Alkotest
Kommer att utföras under torsdag, fredag och
lördag.

Camping
Sker ute på bingofältet och betalas i Raceoffice.
100kr/natt. Ingen el
finns att tillgå.Kl 23:00 ska det vara tyst i depån och på campingen.
Inga elverk får köras på natten mellan kl 23-05.
Inga husvagnar tillåts i depån.

Klass

Seniorer, glöm inte att ange om du ska köra fram eller
bakhjulsdrivet.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace