Inbjudan till Lycksele Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Lycksele Motorklubb

Tävling:

Motorveckanracet

Tävlingen inlagd:

2018-06-19

Tävlingsdatum:

2018-07-26

Sista anmälningsdatum:

2018-07-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Martin Dahlén, 073 – 022 71 19

Biträdande Tävlingsledare:

Johan Haraldsson, 072 - 205 81 06

Raceontroller:

Christer Hedlund, 070 – 509 55 73

Domare:

Mats-Ove Bergström, 070-2127576

Teknisk chef:

Ingemar Jonsson, 070 – 269 33 27

Säkerhetschef:

Robert Sjöberg, 070-5728403

Miljöchef:

Per Hedestig, 070 – 630 50 33
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lycksele Motorstadion, Asptjärnsvägen 30

Tidsplan:

Onsdag 25 juli
15.00-22.00 Depån öppen, respektera tiden pga andra arrangemang.
17.30-20.30 Anmälan till besiktning(obligatorisk anmälan LMK förare)
17.30-21.30 Besiktning(obligatorisk besiktning för LMK förare)

Torsdag 26 juli
07.00-08.00 Anmälan till besiktningen
07.00-09.00 Besiktning
09.00 Funktionärssammanträde
09.30 Förarsammanträde
10.00 Första start

Resultatlistan anslås:

Officiella anslagstavlan på klubbstugans gavel

Tävlingens genomförande:

Tävlingen kommer att genomföras den 26 juli 2018.
Besiktning kommer att ske kvällen före tävlingen, samt på tävlingsdagen.

Samtliga förare kör 3 kvalheat om 3 varv.
Startspår enligt kvalheat-startlista.
Startspår i finaler väljs enligt den totala poängen från kvalomgångarna,
högst poäng väljer startspår först.

De 11 bästa juniorerna kvalificerar sig till B- respektive A-final.
Vid färre än 12 startande i Juniorklassen kommer endast A-final att
köras.
Vid minst 20 startande juniorer körs C-final

De 11 bästa seniorerna placerar sig i B respektive A-final.
Vid minst 20 startande seniorer körs även C-final
Vid minst 50 startande seniorer körs även D-final.

De 11 bästa damerna kvalificerar sig i A- och B-final. Vid färre än 12 startande i
damklassen kommer endast A-final att köras.
Vid minst 20 startande damer körs C-final

Vid färre än 6 veteraner, inlottas dessa bland seniorerna.

Runner-up kommer att tillämpas i B,C, D etc. finaler.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Fri gallring kan ske efter anmälningstidens utgång om antalet anses för stort. Gallring tillämpas inte i juniorklass.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Se ovan (antal startande)

Startordning:

Junior, Dam, Senior

Startuppställning:

Sex bilar i bredd

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Se separat stycke nedan

Däckbegränsning:

Fritt, dock ej dubbdäck

Avgifter:

Senior, Damer, Veteran 300 kr
Juniorer 200 kr
El finns ej att tillgå i depån, eget elverk får användas.
På Lycksele Motorstadion tar vi både kort och SWISH (123 122 36 27) som vi föredrar
framför kontanter. Tänk på rånrisken!

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Sker enligt följande:
1: an 7p, 2: an 5p, 3: an 4p, 4: an 3p, 5: an 2p, 6: an 1p.
Totalpoängen inplacerar i respektive final.

Alla heat räknas, sedan särskiljning enligt placering i heat 3, 1, 2. Därefter särskiljs
förarna genom datorprogrammets slump.

Hederspriser till samtliga finalister. Prisutdelning sker efter samtliga finaler vid
klubbstugan.

Upplysningar, telefonnummer:

Johan Haraldsson, 0722058106

Återbud, telefonnummer:

Anna Öbrand, 070-3392640

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

annaobrand@hotmail.com

Ljussystem
Tävlingen kommer att använda Pixel Motorsports ljussystem för
flaggor på posteringar och huvudpostering.
De flaggor som används på huvudposteringens display är: Svart (Black Flag),.
Observation, teknisk, målflagga och vit flagga.

Tjuvstart
Sker med Pixel Motorsports startsystem, med lasermätning.
Direkt omstart, tjuvande ekipage tilldöms 2 * alternativspår. Det ekipage
som därefter tjuvstartar i heatet utesluts. Detta visas med ”observationsflagga” att
metod för tjuvstart ändras.

Alternativspår
Arrangören kommer att tillämpa alternativspår. Samtliga bilar
skall EN gång i varje heat passera kontrollpunkt i alternativspåret.

Säkerhet
All eldning är förbjuden i depåområdet. Vid grillning inom området
ska största säkerhet beaktas av respektive förare/team/familj för att inga olyckor
ska hända. Brandsläckare skall vara framtagen och lättillgänglig.
Vid svetsning och dylika heta arbeten skall egen brandsläckare, minst 6 kg pulver,
vara framtagen och lättillgänglig. Kravet är att alltid ha en 6kg pulversläckare på
depåplatsen.

Delad bil
Delas bilen skall detta anges i anmälan


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace