Inbjudan till Mariestads MS / Fägre MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Mariestads MS / Fägre MK

Tävling:

Kvällstävlingen

Tävlingen inlagd:

2018-06-20

Tävlingsdatum:

2018-07-27

Sista anmälningsdatum:

2018-07-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Klas-Åke Fredén 070 8593561

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Katta Holm 0723-813137

Domare:

Lars Davidsson 070-5512108

Teknisk chef:

Leif Karlsson 0703471780

Säkerhetschef:

Tommy Olsson 070-3531912

Miljöchef:

Jonathan Jonsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Grevby Motorbana. Ca 1 mil norr om Mariestad

Tidsplan:

Anmälan: 15:00-17:00

Besiktning: 15:00-17:00 (På startplattan)

Förarsammanträde: 17:30 (På startplattan)

Första start: 18:00

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavlan i depån.

Tävlingens genomförande:

Alla förare åker tre kvalomgångar som körs på poäng enligt beräkning 7-5-4-3-2-1.
Vid särskiljning gäller omgång 3-2-1. Kan förare ändå ej särskiljas sker lottning.
Den tävlande måste passera målflagg för att få poäng.
Kvalheat körs i 3 varv, finalerna i 5 varv.

Vid färre än 6 anmälda i klasserna Dam och Veteran slås klasserna samman.

Finaler beroende på antal startande i respektive klass.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

60

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

60

Startordning:

Meddelas på förarsammanträdet

Startuppställning:

6 bilar på bredd.

Miljö:

Se G2

G2

Åtgärd vid tjuvstart:

1 tjuvstart = varning. 2 tjuvstarter av samma förare = uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglemente

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran: 300kr
Junior: 200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Emma Jonsson 0707416329

Återbud, telefonnummer:

Emil Fröberg 0702764199

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

emil.froberg@toveksbil.se

Delad bil:
Skriv vem du delar med under övrigt i anmälan

Anbud
Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga vid anbud

Depå
Meddela Emma om ni kommer med bussar över 7 meter. Hemmaförare endast på
gräsdelen av depån

Hemmaförare:
Skall namnge minst 1 funktionär över 15 år i anmälan


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace