Inbjudan till Älvsbyns Motorsällskap, Älvsbyn

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Älvsbyns Motorsällskap, Älvsbyn

Tävling:

Älvsby 3 dagars

Tävlingen inlagd:

2018-06-29

Tävlingsdatum:

2018-08-03 -> 2018-08-05

Sista anmälningsdatum:

2018-07-27
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jimmy Selin, 070-575 61 21

Biträdande Tävlingsledare:

Tobias Nordin, 070-562 25 27

Raceontroller:

Ina Lindkvist

Domare:

Benny Karlberg, 070-349 74 01

Teknisk chef:

Thomas Brännare, 072-974 35 45

Säkerhetschef:

Benny Lindström, 073-805 75 40

Miljöchef:

Arne Lind, 070-664 52 85
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Höghedens Motorstadion, 070-765 55 97

Tidsplan:

2/8
Depå öppen 17:00 - 21:00
3/8
08:00 - 12:00 Anmälan
08:30 - 12:30 Besiktning
12:30 Funktionärssammanträde
13:00 Förarsammanträde
14:00 Första start
Kvalomgång 1
Paus
Kvalomgång 2
4/8
10:00 Kvalomgång 3
Lunch
Kvalomgång 4-5
5/8
10:00 Kvalomgång 6
Lunch
Sista chansen Seniorer
Finaler

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavla under sekretariatet

Tävlingens genomförande:

6 kvalheat om 3 varv

Alternativspåret skall köras en gång per heat/final, se även tjuvstart nedan!
Startordningen lottas och startspår enligt startlistan.
Startordning i kvalomgångarna: Veteran, Junior, Dam, Senior
Finaler
A-B-C Samtliga klasser om fler än 30 startande/klass
( A-B final om färre än 30 st/klass)
Runner up tillämpas i samtliga klasser

Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1
Särskiljning 6, 4, 2, 5, 3, 1

Sista chansen, Senior: 2 heat om 3 varv, vinnare går in i C-finalen

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer, veteraner och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Senior 150 st, Dam 48 st, Veteran 48 st, Juniorer obegränsat

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

246 st + juniorer, ingen reservlista

Startordning:

Veteran, Junior, Dam, Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Enligt gemensamma regler, se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Kvalomgångarna: Omstart, tjuvstartande förare bestraffas med 1 extra alternativspår. I övrigt enligt FR 7.5 & 8.1 (Uteslutning efter en andra tjuvstart) Finaler: Enligt FR 7.5 & 8.1 ( Uteslutning efter en andra tjuvstart)

Däckbegränsning:

Enligt gällande folkracereglemente, FR-T 2.1, dubbade däck är ej tillåtet.

Avgifter:

Anmälningsavgift: Sen/Dam/Vet 300 kr, Junior 200 kr
Efteranmälningsavgift 200 kr, Sen, Dam, Vet, 100 kr Junior
Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Tobias Nordin 070-562 25 27, Jimmy Selin 070-575 61 21

Återbud, telefonnummer:

Tobias Nordin 070-562 25 27, Jimmy Selin 070-575 61 21

Anmälan till:

ENDAST anmälanonline.se, ange om ni delar bil

E-post:

kansliet@alvsbynsms.nu

Depå
Inga släpvagnar i depån. Depåtystnad 22:00-06:00

Elström
Elström kan köpas 100 kr/natt. OBS !! Begränsat antal platser!! Ange i anmälan om ni önskar köpa el.

Funktionärer
Hemmaförare måste i möjligaste mån bistå med en funktionär! Alla välkomna att anmäla sitt intresse till Jimmy eller Tobias


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace