Inbjudan till SMK Vingåker / Katrineholms MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Vingåker / Katrineholms MK

Tävling:

SMK/KMK Kvällsracet 2018

Tävlingen inlagd:

2018-07-01

Tävlingsdatum:

2018-07-27

Sista anmälningsdatum:

2018-07-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mikael Eriksson - 0707836308

Biträdande Tävlingsledare:

Crister Nystrand - 0737190100

Raceontroller:

Rolf Andersson

Domare:

Konny Ramsin - 0707655412

Teknisk chef:

Kathleen Larsson - 0725201938

Säkerhetschef:

Meddelas i PM1

Miljöchef:

Meddelas i PM1
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Trollåsens Motorbana, Vingåker.

Tidsplan:

Anm o bes kl.14-17 (Vid delad bil skall båda förarna medverka vid bes.)
Förarmöte vid tornet kl.17.10
Första start kl.17.30

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan, samt efter tävlingen på internet, www.kmk.nu

Tävlingens genomförande:

3 kvalomgångar, i utgångsläget räknar vi med 3 varv. Kan ändras vid stort antal anmälda,
eller vid större stopp under omgång 1 eller 2. Då kan vi justera ned till 2 varv.
Finaler med runner-up över 5 varv.
Poäng enl. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Särskiljning på omgång 3, 2, 1 - därefter gör dataprogrammet
en seedning om det är helt lika in till final.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteran.

Antal startande i respektive klass:

Totalt max 70

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt max 70

Startordning:

Juinor, Senior samt Dam/veteran.

Startuppställning:

6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Presenning och spillskydd under varje bil. Övrigt enl. G2. Tävlande skall själva ta hand och ta med sig farligt avfall. Kom ihåg en 6 kilos brandsläckare vid varje tävlingsbil.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart bestraffas med två (2) poängs avdrag i detta heat. (Brutet heat blir 0p.) Två tjuvstarter i samma heat och förare, uteslutning ur detta heat.

Däckbegränsning:

Däck utan dubb.

Avgifter:

300kr för Senior, Dam/Veteran.
200kr för Junior.

Övrigt enl. FR-reglerna för 2018.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister.
Prisutdelning vid tornet efter avslutade finaler. Overall skall vara på och knäppt under
prisutdelning.

Upplysningar, telefonnummer:

0737190100

Återbud, telefonnummer:

0737190100

Anmälan till:

Endast AnmälanOnline.se

E-post:

info@kmk.nu

Delade bilar.
Delad bil SKALL anmälas redan via anmälanonline under övrigt för att vi
skall kunna ta hänsyn till detta. Vid ev. gallring, så gallras delade bilar i första hand.

Hemmaförare
Hemmaförare skall anmäla minst en (1) funktionär inkl. telenummer här
på anmälan. Hemmaförare skall även stanna och hjälpa till med undanplockning och
rensning av området efter tävling.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace