Inbjudan till Robertsfors MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Robertsfors MS

Tävling:

Weber racet kvällstävling

Tävlingen inlagd:

2018-07-04

Tävlingsdatum:

2018-07-31

Sista anmälningsdatum:

2018-07-25
Funktionärer

Tävlingsledare:

Britt-Marie Fherm 0706573982

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Fredrik Karlsson 0705453441

Domare:

Sven-Inge Nilsson 072-7471229

Teknisk chef:

Mats-Ove Bergström 070-2127576

Säkerhetschef:

Nina Ågren 0738305049

Miljöchef:

Peter Jonsson 0702489444
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gumboda Motorstadion 0706573982

Tidsplan:

Anmälan/Besiktning 15.00-17.00
Förarsammanträde 17:30
Första Start 18:00

Resultatlistan anslås:

Löpande i kuren i depån.

Tävlingens genomförande:

3 kval om 3 varv, finaler 5 varv De 2 bästa kvalen räknas till final
Poängberäkning 7,5,4,3,2,1,
Särskiljning 1) Borträknat heat, 2) 231, 3) Lottning av data program

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Alla är välkomna

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Alla

Startordning:

Junior, Dam/Vet, Senior

Startuppställning:

6 bilar i ett led

Miljö:

Se G2

Enl. G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Kval=Omstart, den som orsakar tjuvstarten kör alternativ spår 2 gånger. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir hen ute sluten ur heatet Finaler =Omstart. Vid en andra tjuvstart blir hen utesluten ur finalen.

Däckbegränsning:

Enligt Folkrace reglementet .

Avgifter:

Seniorer, Dam/vet 300:-
Juniorer 200:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Grill till A-finalisterna, hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

0706573982

Återbud, telefonnummer:

0706573982

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

britt-marie.fherm@robertsfors.se

Kvällstävling
Ingår i DAM/VETERAN serien


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace