Inbjudan till storumans skoterklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

storumans skoterklubb

Tävling:

Nya Plåt och Byggspecialisten racet OBS! Förlängd anmälningstid

Tävlingen inlagd:

2018-07-14

Tävlingsdatum:

2018-08-18

Sista anmälningsdatum:

2018-08-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jorgen Lindberg 070248970

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Christer Hedlund 0705095573

Domare:

Mats-Ove Bergström 070-2127576

Teknisk chef:

Gunnar Lindström 070 6482752

Säkerhetschef:

Conny Olofsson 0703795777

Miljöchef:

Ann-Charlott Evertsson 0706386258
Tävlingsinformation Alternativspår kommer inte att tillåtas.

Delad bil skall anges i anmälan.

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Forsvik RaceWay

Tidsplan:

Tävlingen kommer att genomföras lördagen den 18 augusti 2018.

Anmälan till besiktning fredag 17/8 kl 18.00 -20.00 och lördag 07.00-08.30.

Besiktning: Fredag 18.00 - 20.00 och lördag 07.00 - 08.30.

Funktionärssammanträde: 09.00

Förarsammanträde: 09.30

Första start: 10.00Resultatlistan anslås:

Officiell anslalgstavla

Tävlingens genomförande:

Tävlingen kommer att genomföras den 18 augusti 2018.Besiktning kommer att ske kvällen före tävlingen samt på tävlingsdagen.

Samtliga förare kör 3 kvalheat om 3 varv.
Startspår i finaler väljs enligt den totala poängen från kvalomgångarna, högst poäng väljer startspår först.

Vid färre än 12 startande i Juniorklassen kommer endast A-final att köras.

Vid färre än 6 veteraner, inlottas dessa bland seniorer.
Runner-up kommer att tillämpas i B,C, finaler.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Fri gallring kan ske efter anmälningstidens utgång om antalet anses för stort. Gallring tillämpas inte i juniorklass.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

se ovan.(antal startande)

Startordning:

junior, dam, senior.

Startuppställning:

sex bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart.

Däckbegränsning:

Fritt dock ej dubbdäck.

Avgifter:

Senior, damer, veteran 300 kr.
Junior 200 kr.

Avlysning: Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Sker enligt följande:
1:an 7p, 2:an 5p,3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 1p.

Totalpoången inplaceras i respektive final.

Alla heat räknas sedan särskiljning enligt placering i heat 3, 1, 2.
Därefter särskiljs förarna genom datorprogrammets slump.


Upplysningar, telefonnummer:

0706386250

Återbud, telefonnummer:

Nina Lirell 0702159039

Anmälan till:

anmälan online

E-post:

patrik@bilkarossteknik.se


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace