Inbjudan till Bilklubben Dundret & Jokkmokks MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Bilklubben Dundret & Jokkmokks MS

Tävling:

Polcirkelpokalen final OBS INSTÄLLD!

Tävlingen inlagd:

2018-07-16

Tävlingsdatum:

2018-08-12

Sista anmälningsdatum:

2018-08-07
Funktionärer

Tävlingsledare:

Benny Karlberg

Biträdande Tävlingsledare:

Anders Andersson

Raceontroller:

Lars Mohrén

Domare:

Mats-Ove Bergström

Teknisk chef:

Knut Johansson

Säkerhetschef:

Tommy Vestin

Miljöchef:

Mats Högnelid
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Polcirkelbanan, Jokkmokk

Tidsplan:

Söndag 2018-08-12
08:00-09:45 Anmälan och besiktning
10:00 Funktionärssammanträde
10:00 Förarsammanträde vid huvudposteringen
10:30 Första start

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan vid serveringen löpande under tävling.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen arrangeras med publik. Varje förare kör 3 kvalomgångar
med poängfördelning 9, 7, 5, 3, 2, 1. Alla tre kval räknas. Seniorer
kör A, B och C-final (C-final endast vid 20 eller fler deltagare).
Dam kör A och B-final (B-final endast vid fler än 10 deltagare).
Veteran kör A och B-final (B-final endast vid fler än 10 deltagare).
Samtliga juniorer kör final. Runner Up inom respektive klass.
Särskiljning 3-1-2, därefter lottning.
Alternativspår körs EN gång/heat.
Efter avslutade finaler läggs platssiffran från deltävling 1 och finalen
ihop och den med lägst platssiffra i respektive klass vinner
Polcirkelpokalen. Vid lika platssiffra gäller lägsta platssiffra i final.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 90 seniorer. Dam, veteran och junior samtliga anmälda.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 90 seniorer. Dam, veteran och junior samtliga anmälda

Startordning:

Junior-Veteran-Dam-Herr

Startuppställning:

Max 6 startande/heat. Startspår förlottas. I finalerna väljer förarna spår efter inkörda poäng.

Miljö:

Se G2

Enligt gällande reglementen, eget avfall medtages av de tävlande. Oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, två tjuvstarter medför uteslutning ur heat.Vid tjuvstart skall samtliga tävlande stanna innan markerad linje, annars utesluts den tävlande ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente, däcksvärmning/rensning förbjuden

Avgifter:

Seniorer, veteraner & Damer 300 kr Juniorer 200 kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister samt inteckning i vandringspokaler till
totalsegrarna i Polcirkelpokalen.

Upplysningar, telefonnummer:

Klubben 073-072 72 31 Benny 070-349 74 01

Återbud, telefonnummer:

Klubben 073-072 72 31 Benny 070-349 74 01

Anmälan till:

via anmälan online. Ange om ni delar bil.

E-post:

tavling@bilklubbendundret.se

Bärgning
Kan komma att utföras av traktor med gafflar.

Depå
Inga släpvagnar/husvagnar i depån. Bussar på anvisad plats.
Depåtystnad mellan 22:00-06:00!
Kom ihåg brandsläckare!
Grillning endast på anvisad plats!

Anbud
Enligt gällande reglemente.

Rullning
Vid rullning är heatet avslutat för berörd bil!

Bilbyten
Inga bilbyten godkänns oavsett klass!

OBS!
JMS-förare måste ange namn och telefonnummer på MINST en funktionär. Meddela även om denne har speciella krav på maten.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace