Inbjudan till Östmarks MFF

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Östmarks MFF

Tävling:

Älgjaktsracet

Tävlingen inlagd:

2018-08-28

Tävlingsdatum:

2018-09-29

Sista anmälningsdatum:

2018-09-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars Andersson 0702862624

Biträdande Tävlingsledare:

Niclas Persson

Raceontroller:

Kenneth Svensson 0705124477

Domare:

Konny Ramsin 0707655412

Teknisk chef:

Andreas Arvidsson 0705208908 / Martin Einarsson 0702332757

Säkerhetschef:

Dennis Persson

Miljöchef:

Ronnie Ericson 0703045657
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Östmarks Motorbana 0702862624

Tidsplan:

Anmälan 06.45-08.45
Besiktning 07.00-09.00
Förarmöte 09.30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavla i depån

Tävlingens genomförande:

Tre förlottade kvalomgångar samt finaler
kvalen körs med 3 varv, Finaler med 5 varv, antal finaler beroende på antal anmälda i resp
klasser, Jumbofinal körs, där deltar de 6 förare som ej har påförts någon bestraffning samt
har lägst antal poäng efter de 3 kvalomgångarna
Alternativspår körs
Runner up tillämpas
Poängberäkning, 7,5,4,3,2,1 vid lika poäng efter kvalen räknas omgång 3,2,1 därefter sker
lottning.
Rödflaggat heat körs om direkt efter det heat som står uppställt på startplattan.
Vid få anmälda i Dam resp Veteranklassen slås dess klasser samman

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Juniorer, Dam,Vet, Seniorer

Startuppställning:

6-Bilsheat (i möjligaste mån) Startljus

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

1 poängs avdrag vid tjuvstart, två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enl. FR-Reglementet (EJ Dubbdäck)

Avgifter:

Junior 200 kr
Dam, Sen,Vet 300 kr
WO-Avgift 500 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister.
Förare som deltar i prisutdelningen skall vara iklädd föraroverall

Upplysningar, telefonnummer:

0702862624/0706920199

Återbud, telefonnummer:

0706920199/0702862624

Anmälan till:

online tom 20180926

E-post:

motorgarden@telia.com

BESIKTNINGEN
förare skall vara iklädda föraroverallen samt i bilen medföra
brandsläckaren som enl reglementet ska finnas i depån


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace