Inbjudan till Munkfors MC, Munkfors

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Munkfors MC, Munkfors

Tävling:

Bridgestone Fair Race Cup 7:e deltävlingen

Tävlingen inlagd:

2018-08-28

Tävlingsdatum:

2018-10-06

Sista anmälningsdatum:

2018-10-01
Funktionärer

Tävlingsledare:

Ingemar Enner 070 3296060

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Robert Ledin 070-308 86 58

Domare:

Conny Nilsson 070-685 92 70

Teknisk chef:

Gert Bergstrand 070-690 18 22

Säkerhetschef:

Malin Olsson

Miljöchef:

Malin Olsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tomtafallet, Munkfors

Tidsplan:

Anmälan kl 07,00 – 08,45
Besiktning kl 07,00 – 09,00
Förarsammanträde kl 09,30 på startplattan
Första start kl 10,00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås vid sekretariatet och på Munkfors MC:s hemsida och fb-grupp.

Tävlingens genomförande:

Alla tävlande kör tre heat. I varje heat skall alternativspåret användas. Första omgången i
startnummerordning, fri framkörning i andra och tredje omgången. Startspår lottas vid
starten i kval och efter placering i finaler. Poäng 7,5, 4, 3, 2,1. Vid eventuell särskiljning
tillämpas bästa placering i omgång 3, 2 och 1. Skulle särskiljning fortfarande behövas
tillämpas lottning. Kvalheaten körs i tre varv och finalerna i fem varv. Antal finaler är
beroende på antalet startande. Runner up i finalerna. De sex förare som fullföljt alla
omgångar utan svart flagg och fått lägst poäng kör jumboheat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Tidigare deltagare i cupen anmälda inom anmälningstiden har förtur. Arrangören förbehåller sig därefter rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120

Startordning:

Dam/veteran, jun och sen.

Startuppställning:

5-bilsheat. I finalerna 6 bilar.

Miljö:

Se G2

Miljöchef: Malin Olsson Enligt FRreglementet G2, tomgångskörning i depå max 1 minut. Presenning och oljeuppsamlare för minst 10 liter skall finnas under bilarna.

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstart/heat -1 poäng. Om samma förare tjuvstartar igen i samma heat blir det uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente

Avgifter:

Sen/Dam 300: - Jun 200:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Yvonne Gräsberg 0552-104 82, 070-3396263 Christina Gren 070-3974341

Återbud, telefonnummer:

Yvonne Gräsberg 0552-104 82, 070-3396263 Christina Gren 070-3974341

Anmälan till:

Anmälan online http://nt.sbf.se/folkrace eller Yvonne Gräsberg, Bäckv. 13 66931 DEJE, 0552-104 82

E-post:

munkforsmc@gmail.com

Delade bilar
Kom ihåg att änmäla om ni delar bil


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace