Inbjudan till Films mk

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Films mk

Tävling:

Höstracet med separat lagtävling. Förlängd anmälan

Tävlingen inlagd:

2018-08-31

Tävlingsdatum:

2018-10-13

Sista anmälningsdatum:

2018-10-11
Funktionärer

Tävlingsledare:

Rolf Trolin 073-5244937

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Bengt Johansson 070-5630860, Björn Ståhlborn 0705922576

Domare:

Britt Ljungberg 076-1661211

Teknisk chef:

Ann-Louise Palmqvist 076-3195028

Säkerhetschef:

Stefan Elmnert 070-7149870

Miljöchef:

Ove Nordberg 070-2220775
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Bergbybanan

Tidsplan:

Anmälan & Besiktning 07-09.00
Funktionärsammanträde 09.00
Förarsammanträde: 09.30
Första Start 10:00

Resultatlistan anslås:

www.filmsmk.se

Tävlingens genomförande:

Tre omgångar, samt finaler med runner up.
OBS! Alternativspår kommer att användas.
Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1
Vid lika poäng sker särskiljning efter omgång 3,2,1 där efter lottning.

Dam/Veteran klassen körs som egen klass vid 12 eller fler deltagare. Vid 11
deltagare eller färre kör damer och veteraner i seniorklassen.

Senior Klassen:
Vid 17 eller färre startande i klassen körs endast A-final.
Vid 18-23 startande i klassen körs A- och B-final.
Vid 24 eller fler startande i klassen körs A-, B- och C-final.

Dam/Veteran klassen:
Vid 17 eller färre startande i klassen körs endast A-final
Vid 18-23 startande i klassen körs A- och B-final.
Vid 24 eller fler startande i klassen körs A-, B- och C-final.

Juniorer: A-B finaler vid minst 13 startande, C-final vid minst 18 startande.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 st totalt. Vid mindre än 40 st anmälda kan tävlingen ställas in.

Startordning:

Junior, Dam/veteran, Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd med lampstart

Miljö:

Se G2

Se G2.

Åtgärd vid tjuvstart:

En tjuvstart ger varning, vid två tjuvstarter av samma förare i samma heat = utesluten ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt reglemente

Avgifter:

Senior 300
Dam/veteran 300
Junior 200

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister i tävlingen

Upplysningar, telefonnummer:

Rolf Trolin 073-5244937

Återbud, telefonnummer:

på sin egna sida på anmälanonline i första hand. Annars till Rasmus Eriksson 0739602140, erikssonrasmus@outlook.com

Anmälan till:

anmälan online. Efteranmälan sker till Rasmus Eriksson 0739602140, erikssonrasmus@outlook.com

E-post:

Filmsfolkrace@hotmail.com

Lagtävling
Laget ska bestå av 3 seniorer eller dam/veteran och sedan 1
junior. Laget ska anmälas senast den 10/10 till Rasmus Eriksson 0739602140,
erikssonrasmus@outlook.com

Hemmaförare
Anmäler minst en funktionär till Jimmy Björk 070-2261161

Depå
Gåfart i depån

delad bil
Ange på anmälan om ni delar bil och med vem

säkerhet
En brandsläckare på minst 6 kg. skall stå väl synlig
vid ingången till den tävlandes depåplats


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace