Inbjudan till Karlstads motorklubb-bil

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Karlstads motorklubb-bil

Tävling:

NGK-MASTER

Tävlingen inlagd:

2018-09-04

Tävlingsdatum:

2018-10-20

Sista anmälningsdatum:

2018-09-30
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mats Myrberg 073-0570146

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Per-Erik Åberg, Ulf karlsson

Domare:

Bengt-Göran Bergin 070-4964135

Teknisk chef:

Lars Buhr 070-644 03 17

Säkerhetschef:

Emil Söderquist 076-8297505

Miljöchef:

Anneli Rolfsman
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kalvholmens motorstation

Tidsplan:

Anmälan öppnar fredag kl 17.30-19.45 samt lördag från kl 06.30-07.45
Besiktning öppnar fredag kl 18.00-20.00 samt lördag kl06.30-08.00
Besiktning sker på vägen ner mot startplattan.
Depån öppnar fredag kl 12.00
Anmälan sker i kuren till höger på depåområdet.
Funktionärsmöte på startplattan kl 08.00
Förarmöte på startplattan kl 08.20
Första start kl 09.00.

Resultatlistan anslås:

på anslagstavlan samt på hemsidan

Tävlingens genomförande:

Alla kör tre kvalomgångar om tre varv.
6-bilsheat i möjligaste mån.
Alla heat är förlottade.
poängberäkning är 7,5,4,3,2,1, målflagg krävs för poäng i omgången.
Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3,2,1, skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.
Finaler
Finaler kör i 5 varv.
Dam kör A,B-finaler
Senior kör A,B,C-final
Runner upp tillämpas

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

96 senior, 30 dam

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

126

Startordning:

dam, senior

Startuppställning:

6-bilsheat i möjligaste mån

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

vid tjuvstart görs ett poängavdrag för den som tjuvstartar, om samma tjuvstartar igen utesluts den ur omgången

Däckbegränsning:

enl folkracereglementet

Avgifter:

senior 300kr
dam 200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

priser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Tomas Sundholm 0702-985310

Återbud, telefonnummer:

Johnny Salver 070-6095888

Anmälan till:

sbf online

E-post:

johsal1@msn.com

DELADE BILAR
meddela delade bilar på anmälan

KÄRRPARKERINGEN
Kärrparkeringen är stängd under pågående tävling


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace