Inbjudan till Kalmar MK, KALMAR

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Kalmar MK, KALMAR

Tävling:

Oktoberracet, Smålandscup

Tävlingen inlagd:

2018-09-17

Tävlingsdatum:

2018-10-13

Sista anmälningsdatum:

2018-10-07
Funktionärer

Tävlingsledare:

Sebastian Idensjö 073-81 29 845

Biträdande Tävlingsledare:

Leena Tidman Åberg 070-31 32 107

Raceontroller:

Per-Erik Åberg 070-65 80 821, Berne Svensson 070-55 52 957

Domare:

Åke Gustavsson, 0499-30011

Teknisk chef:

Martin Carlsson 070-33 85 225, Bitr. Pär Einarsson

Säkerhetschef:

Pehr Fredsson

Miljöchef:

Carl-Johan Hultenius 076-88 00 425
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Skogstorp Motorcentrum Kalmar 070-28 48 737

Tidsplan:

Anmälan 07.45 - 08.45
Besiktning 08.00 - 09.00
Förarmöte 09.30 (vid huvudposteringen)
Första start 10.00

Vi har bullerkrav på oss, så INGA tävlingsbilar får startas efter kl. 18.00 eller före kl.
08.00!
Respektera detta, tack!

Resultatlistan anslås:

Löpande vid resultattavlan i depån.

Tävlingens genomförande:

Enligt Smålandscupens reglemente.

Alla kör 3 omgångar, varav 1 förlottad.
Kvalheaten körs i 3 varv, finalerna körs i 5 varv.

Det kommer finnas en utsedd plats för "runnerup" vid lottningsfållan. ENDAST den
platsen är godkänd att stanna på inför nästa final. Det gäller även delade bilar i
finalerna.

Rödflaggat heat körs om omgående, utan stopp i depån. Om ett heat är uppställt på
startplattan körs det först.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, mix.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 120 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 st

Startordning:

Senior, junior, mix.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet av föraren som tjuvstartar.

Däckbegränsning:

Enligt FR-Reglementet.

Avgifter:

Junior - 200 kr
Senior - 300 kr
Debutant - gratis
Hemmaförare - gratis
Efteranmälan 200 kr

WO-avgift - 500 kr om återbud inkommer senare än 48 timmmar innan tävlingens
början!

Tänk på att vår anmälningstid går ut på LÖRDAGEN 6/10 !

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Extra priser enligt Smålandscupens bestämmelser.

Juniorer kör om Orrefors Bilverkstads VPR.

Prisutdelning direkt efter utgången anbudstid.

Upplysningar, telefonnummer:

Lina Leandersson 070-28 48 737

Återbud, telefonnummer:

Lämnas på telefon EFTER anmälningstidens utgång, innan dess sköter du det själv via "mina sidor" på anmälan online! Lina Leandersson 070-28 48 737

Anmälan till:

Endast online

E-post:

kmkanmalan@telia.com

EL
El finns ej att tillgå.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace