Inbjudan till Rosendals MK / MK Gutarna

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Rosendals MK / MK Gutarna

Tävling:

Km1

Tävlingen inlagd:

2018-09-28

Tävlingsdatum:

2018-10-14

Sista anmälningsdatum:

2018-10-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars Jakobsson

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Anders Cedergren

Domare:


Teknisk chef:

Fredrik Pettersson

Säkerhetschef:

Dick Johanesson

Miljöchef:

Lars Jakobsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gute Banan. 0705 - 281 593

Tidsplan:

Anm/Besiktning................................. KL.8.30 - 9.00
Funkismöte........................................KL.9.15
Förarsamanträde................................KL 9.15
Start.................................................KL 9.30

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlan vid i depån. Slutlig resultatlista finns på hemsidan www.folkrace-gotland.se .

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör 3 omg som förlottas. Kvalheat 3varv.
Finaler 5 varv. Normalt 6 bilar i varje heat (flytande start).

Finaler: A-final, Vid fler än 15 startande i klassen kommer B-final att anordnas, vid fler än 25
startande i klassen kommer C-final att anordnas. Runner upp tillämpas.

Alternativspår kommer att köras.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:


Startordning:

junior, Senior,Dam, Veteran

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Heat: Omstart samt poängavdrag av inkört i heat.. Final: Omstart. 2:A tuvst av samma förare uteslut ur heat/final.

Däckbegränsning:

Enligt FR-T 2.1 Dubbfritt.

Avgifter:

Seniorer 200:­, Juniorer 100:­. Vid efteranmälan tillkommer en avgift på 200:

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser delas ut till A­finalerna samt ev. B­-final/C-­final. 
1:a 7 poäng 2:a 5 poäng o.s.v. vid lika poäng gäller högst i omg. 2 sedan omg. 1. 
oskiljaktiga får lotta. Endast förare som passerat mållinjen och blivit avflaggade får poäng. 
Vid lika poäng så räknas högst poäng i omg4, omg3, omg2, omg1 kan ej särskilning sker 
lottning.

Upplysningar, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281 593

Återbud, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281 593

Anmälan till:

online

E-post:

lasse@follingbo.se

Funktionär
GÄLLER GOTLAND klubbar. Samtliga förare skall ha 1st  funktionär 
helst 2st. Fyll i blankett med funkis och mekaniker (Mekanikeranmälan). Försäkringssak. 
Personal i kiosk och inträde får ej användas som funktionärer


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace