Inbjudan till Linköpings MS, Linköping

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Linköpings MS, Linköping

Tävling:

INSTÄLLT FÖR FÅ ANMÄLDA. Höstrusket

Tävlingen inlagd:

2018-10-04

Tävlingsdatum:

2018-10-21

Sista anmälningsdatum:

2018-10-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Susann Ramqvist

Biträdande Tävlingsledare:

Torsten Öberg

Raceontroller:

Hans Floding, bitr Anders Bengtsson

Domare:

Lars-Göran Kindgren

Teknisk chef:

Jan Törnqvist

Säkerhetschef:

Thomas Karlsson - 0736-677206

Miljöchef:

Robin Tenselius – 0739-27 13 10
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Linköpings Motorstadion Sviestad, Linköping

Tidsplan:

Söndag 2018-10-21:
Anmälan och besiktning: 06.30 – 08:00
Förarsammanträde: 08:30
Första start: 09:00

Resultatlistan anslås:

Löpande på resultattavlan

Tävlingens genomförande:

Alternativspår kommer att användas i samtliga heat, där alternativet ska köras en gång / heat.

Samtliga kör 3 förlottade omgångar, omflyttningar mellan heat kan förekomma.

Ordning i lottningen motsvarar startspår i heatet.

Rödflaggat heat körs om direkt, bilarna ska direkt upp på startplattan utan depåstopp, om ett heat redan står uppställt till start körs detta först. Skulle rödflagga ske i slutet av en final, tillåts tankning på anvisad plats.

Bilarna ska ta sig ut från banan för egen maskin för att erhålla omstart.

2-minutersregeln kommer tillämpas.

Kvalheaten körs 3 varv och finalerna 5 varv.

Runner up kommer nyttjas i finalerna

Antal finaler per klass meddelas i PM 1

Vid delning av bil, uppge detta vid anmälan.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120 st

Startordning:

Seniorer, juniorer, damer, veteraner

Startuppställning:

6 bilar

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid en tjuvstart får tävlande köra två gånger i alternativspåret under heatet. Två tjuvstarter, av samma tävlande, i samma heat medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enl reglemente

Avgifter:

Juniorer 200 kr, övriga tävlande 300 kr
Betalas vid anmälan på tävlingsdagen, kontant eller swish.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Robin Tenselius – 0739–271310 eller Thomas Karlsson - 0736-677206

Återbud, telefonnummer:

Endast email, rally@lms.se

Anmälan till:

Anmälan skall vara Linköpings MS tillhanda senast den 15:e oktober genom on-line anmälan till folkrace online

E-post:

rally@lms.se

Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen. Det samma gäller om mindre än 60 startande anmält sig vid anmälningstidens utgång.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace