Inbjudan till Vimmerby MS, Vimmerby

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vimmerby MS, Vimmerby

Tävling:

Oktober sprinten, kort anmälan

Tävlingen inlagd:

2018-10-09

Tävlingsdatum:

2018-10-27

Sista anmälningsdatum:

2018-10-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42

Domare:

Leena Tidman Åberg 070- 313 21 07

Teknisk chef:

Matias Åberg 070- 250 82 14

Säkerhetschef:

Ulf Karlsson 070- 333 49 15

Miljöchef:

Dennis Strid 070- 654 10 85
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR special

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gnagaredalen 076- 814 86 42

Tidsplan:

Anmälan: 07:00- 08:15 inne i klubbstugan
Besiktning:07:00- 08:15 på startplattan
Förarsammanträde: 08:30 på startplattan
Första start: 09:00

Resultatlistan anslås:

Resultat finns löpande vid sekretariatet.Slutgiltig resultatlista publiceras www.vimmerbyms.com samt på Smålands BF:s hemsida

Tävlingens genomförande:

Sprinttävling 3 * 1800 meter varav av de 2 bästa tiderna sammanslås

Maxtid 5 min/omgång vid ej start eller brutit i en omgång = Maxtid

KLASSINDELNING:
¤ Senior FRW
¤ Senior RWD
¤ Mix
¤ Juniorer


Särskiljning omgång 3,2,1

Den föraren med snabbast tiden på ett utav sina åk oavsett omgång /klass erhåller 1
pris.

SKRIV I ANMÄLAN VILKEN KLASS NI SKA KÖRA I OCH OM NI DELAR BIL.
Möjlighet att byta bil eller klass får endast göras innan din 1:a start


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer.

Antal startande i respektive klass:

Minst 40 anmälda totalt 2018-10-21

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 40 anmälda totalt 2018-10-21

Startordning:

Meddelas på förarmötet

Startuppställning:

Flytande start

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

-

Däckbegränsning:

Enligt reglementet

Avgifter:

Senior: 300 kr
Junior: 200 kr

Vid färre än 40 anmälda totalt 20181021 äger arrangören rätt att besluta om avlysning av
hela tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

1:an 2:an 3:an i varje klass . Prisutdelningen sker efter anbudstidens utgång vid
prispallen.
Den föraren med snabbast tiden på ett utav sina åk oavsett omgång /klass erhåller 1 pris.

Upplysningar, telefonnummer:

Beatrice Ågren Karlsson 076- 814 86 42

Återbud, telefonnummer:

Lämnas på telefon EFTER anmälningstidens utgång, innan dess sköter du det via mina sidor på anmälan online. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag till tävlingsledaren Beatrice Ågren Karlsson.Ej anmälan om återbud debiteras enl reglementet

Anmälan till:

Anmälan via Folkrace Online och ska vara arrangören tillhanda senast söndagen 21 oktober 2018.

E-post:

vms-anmalan@telia.com

Övrigt:


Tävlingen kommer köras i samband med Rallysprinten Michael Johanssons minne.
Rallybilarna kör sina 3 omgångar innan starten sker för folkracebilarna. Detta beror på att
det är två skilda banstäckningar.

SKRIV I ANMÄLAN VILKEN KLASS NI SKA KÖRA I OCH OM NI DELAR BIL.
Möjlighet att byta bil eller klass får endast göras innan din 1:a start


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace