Inbjudan till Borlänge MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Borlänge MK

Tävling:

Skinkracet, Final Amsbergscupen 2018

Tävlingen inlagd:

2018-10-10

Tävlingsdatum:

2018-11-10

Sista anmälningsdatum:

2018-11-04
Funktionärer

Tävlingsledare:

Urban Jonsson Falun 073-978 59 11

Biträdande Tävlingsledare:

Tommy Lagergren Djurås 070-754 57 47

Raceontroller:

Leif ”Putte” Gilberg Kungsgården 073-068 28 52

Domare:

Annika Wickström Ockelbo 073-031 44 36

Teknisk chef:

Anders Karnberger Borlänge 070-420 31 18

Säkerhetschef:

Lars Tholander Borlänge 070-234 71 32

Miljöchef:

Björn Aspman Borlänge 070-628 80 58
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Borlänge Motorstadion, 10 km N Borlänge utefter Rv 70 mot Leksand. Följ skyltar "Motorstadion"

Tidsplan:

Anmälan och besiktning. 07.00-08.45
Förarsammanträde på startplattan. 09.00
Första start. 09.30

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande på anslagstavla vid sekretariatet, slutgiltig resultatlista tillhandahålls i samband med prisutdelningen samt hemsida. Skickas ej!

Tävlingens genomförande:

Deltagarna ges möjlighet att köra 3 st kvalheat á 3 varv samt finaler.
Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1.

Seniorer: A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande.
Juniorer och Dam/Veteran: A-B finaler vid minst 15 startande, C-final vid minst 24 startande.
Vid få anmälda damer/veteraner (<6 st) kör dessa i seniorklassen.

Särskiljning:
1. Högsta heatpoäng oavsett omgång
2. Minst antal svartflagg
3. Minst antal observationsflagg
4. Omgång 1,2,3
5. Därefter lottning

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, dam/veteran.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

x

Startordning:

Meddelas vid den administrativa incheckningen.

Startuppställning:

6 bilar, I kvalen av res.prog. lottade startspår. I finaler väljer högsta poäng spår först osv

Miljö:

Se G2

Enligt FR och gemensamma reglementet, brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, presenning och oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart = 1 p avdrag i heatet. Förares andra tjuvstart i heatet medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Fritt enligt folkracereglementet. Ej dubb eller annat slirskydd.

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran: 300:-.
Junior: 200:-.

OBS! Efter- och telefonanmälan +100:-.

Vid återbud senare än 48 tim. före tävlingens början, ska en WO avgift erläggas med 500 SEK.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Julskinka från Melkers Chark till finalisterna.
Prisutdelning vid sekretariatet.

Upplysningar, telefonnummer:

Urban 073-978 59 11

Återbud, telefonnummer:

Urban 073-978 59 11 gärna via SMS pga oregelbundna arbetstider.

Anmälan till:

Endast Anmälanonline

E-post:

folkrace.bmk@telia.com

Säkerhet:
Rullad bil som blir stillastående = brutet heat.
Du som förare skall ur bilen innan den vändes rätt.
I enlighet med Nedre Norra Bilsportförbundets policy samt Folkraceutskottets rekommendation.

Hemsida
www.borlangemk.se

OBS Hemmaförare:
OBS!!! Hemmaförare SKALL vid anmälan ange minst 1 person
(Namn + tel.nummer) som på något sätt skall hjälpa till under tävlingen.
Denne skall anmäla sig vid klubbstugan kl 08.30 tävlingsdagen.

.
Borlänge MK hälsar alla hjärtligt välkomna till en fartfylld dag!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace