Inbjudan till Hagfors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hagfors MK

Tävling:

Hagfors MK 2- dagars

Tävlingen inlagd:

2019-03-01

Tävlingsdatum:

2019-05-17 -> 2019-05-19

Sista anmälningsdatum:

2019-05-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Karin Åslund, 070-6270305

Biträdande Tävlingsledare:

Sven Sandberg, 070-6530451

Raceontroller:

Robert Ledin, 070-3088658 & Niclas Persson, 070-3559674

Domare:

Klas-Åke Fredén, 070-8593561

Teknisk chef:

Ricky Bergsman, 070-5338571

Säkerhetschef:

Per-Erik Åslund, 070-5434319

Miljöchef:

Vakant
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hagforsvallen

Tidsplan:

Fredag:
Anmälan och besiktning 18.00-20.00
Lördag:
Anmälan och besiktning 06.30-08.00
Förarmöte 08.30
Första start 09.00
Söndag:
Förarmöte 08.30
Första start 09.00

Antal finaler beroende på antal startande

Resultatlistan anslås:

Officiella anslagstavlan rullande under dagen

Tävlingens genomförande:

Lördag:
3 kvalheat. 3 varv, 5 bilar i bredd
Söndag:
2 kvalheat. 3 varv, 5 bilar i bredd
Finaler körs 5 varv, 6 bilar i bredd. Runner up tillämpas
Antal finaler beroende på antal startande

Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2. Särskiljning omg 5, 4, 3, 2, 1.
Förlottade heat och startspår i kvalen.
Val av startspår i finalen enl. reglemente.

Alternativspår ska köras av varje förare 1 gång/heat + final

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

Vid 20 damer och 20 veteraner = delad klass

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150 st totalt

Startordning:

Jun, dam/vet, sen

Startuppställning:

5- bils heat i kvalen, 6 bilar i finalerna

Miljö:

Se G2

Hel presenning och uppsamlingskärl under bilarna! Brandsläckare väl synlig.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart i kvalet ger minus 1 poäng. Två tjuvstarter av samma förare = uteslutning ur heatet. I final, två tjuvstarter av samma förare = uteslutning.

Däckbegränsning:

Enl. gällande reglemente

Avgifter:

Senior, dam och veteran 300 kr
Junior GRATIS


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister
3 st priser till bästa bilbyggen, utses av Teknisk Chef
Pris till helgen rullning och pris till helgens omkörning, utses av speaker
Utlottningspriser. Mer info rullande på FB.

Upplysningar, telefonnummer:

Jonas Granberg, 070-5838072

Återbud, telefonnummer:

Karin Åslund, 070-6270305

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

info@hagforsmk.se

Anbud:
Bilar som bryter under lördagen går på anbud lördag.

Lördag kväll:
Gemensam grillkväll (egen mat), 5- kamp samt livemusik MISTY ORCHESTRA

Depå/camping:
Större fordon samt husvagnar hänvisas till depå bandyplanen

Släpparkering:
Vid Värmullsåsens slalombacke, ej längs Slalomvägen!

Boende:
Hotell Monica 0563-15650


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se