Inbjudan till Jönköpings MK , Taberg

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Jönköpings MK , Taberg

Tävling:

Hjelmens Dream Team (Lagtävling)

Tävlingen inlagd:

2019-03-06

Tävlingsdatum:

2019-04-27

Sista anmälningsdatum:

2019-04-20
Funktionärer

Tävlingsledare:

Dennis Larsson / 0707333601

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Ulf Karlsson / 0703334915

Domare:

Per-Erik Åberg / 0706580821

Teknisk chef:

Frank Bengtsson / 0720843258

Säkerhetschef:

Peter Sjögren / 0725588811

Miljöchef:

Jan Halvarsson / 0728625850
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tabergsbanan

Tidsplan:

Fredag:

Depån öppnar 14.00. Besiktning 18.30-20.00

Lördag:

Anmälan 06.00-08.30 HELA laget och lagledare anmäler sig samtidigt.

Besiktning 06.00-08.30

Funtionärsmöte 09.00 på startplattan.

Lagledarmöte 09.00 på startplattan. Enbart lagledaren för varje lag deltar i mötet.

Första start 09.30

Resultatlistan anslås:

Resultatlista anslås på anslagstavlan nedanför speakertornet.

Tävlingens genomförande:

Senior:

Varje seniorlag innehåller 6st förare plus en lagledare. Lagledaren behöver inte ha licens
men skall vara 15 år eller äldre.

Varje lag kör 3st omgångar med 2st förare i varje förlottat heat. Startspår kommer vara
förlottade. 2st startspår i varje heat/omgång tilldelas laget.

Varje lag kör 3st heat per omgång.

Lagledare får fritt ta ut vilka förare som ska köra köra i respektive heat men varje
enskild förare får endast köra 4ggr i kvalomgångar och semifinaler.

I omgång 1 ska alla förare starta.

Vid finaler är körturordning och poäng nollställda.

Poängberäkning:

Kvalomgångar 6 5 4 3 2 1

Semifinaler 10 7 5 4 3 2

Finaler 7 5 4 3 2 1


Vid lika poäng inför finaler räknas lagpoäng med start från semifinal,omg 3 2 1.

I kvalheat och semi/finalheat måste föraren gå i mål för att erhålla poäng. Vid lika poäng
i final räknas bäst placering.

Antal finaler meddelas på tävlingsdagen.
Juniorer: (PARTÄVLING)

Juniorer tävlar i par. Varje par kör 3st omgångar, semifinaler och ev finaler.

Varje par kör tillsammans i 1 heat/omgång. Vid bruten tävling av 1 förare i paret så får
den andra föraren tävla vidare med att gånga sina poäng med 1,5. Alltså vid vinst 6
poäng X 1,5 = 9 poäng.

Detta gäller endast i kvalomgångar. Det skall vara en tydlig anledning till bruten tävling
för att det ensamma poängsystemet skall gälla. Viktigt att detta meddelas till
seketariatet.

Antal finaler meddelas tävlingsdagen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer och Juniorer

Antal startande i respektive klass:

Max 20 seniorlag, juniorer fritt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 20 seniorlag, juniorer fritt.

Startordning:

Junior,Senior

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd, ljusstart

Miljö:

Se G2

Enligt G2,avfall och dyligt lämnas på anvisad plats, tänk på att brandsläckare SKALL placeras tydligt vid varje tävlande fordon.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjyvstart ger 1 minuspoäng till laget/paret. Tjyvstart av samma förare i samma heat 2 gånger leder till uteslutning i samma heat.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglementet

Avgifter:

1800:-/Seniorlag. Lagledaren samt alla förare i laget går gemensamt in och anmäler sig.
Tänk på att försöka betala tillsammans och inte var för sig.
400:-/juniorpar. Förare i juniorpar ska anmäla sig samtidigt.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister. Vinnande lagerhåller inteckning i vandringspriset.

Upplysningar, telefonnummer:

Michael Hjelm 0732473669, TL Dennis Larsson 0707333601

Återbud, telefonnummer:

Sker till michael Hjelm, se upplysningar.

Anmälan till:

Sker på blankett som fås av Michael Hjelm ( speakerhjelm@gmail.com ) och sen sändes tillbaka till samma adress. sedan anmäler sig hela laget på anmälan online.se . OBS!! Glöm inte att uppge vilket lag ni kör för under övriga upplysningar!

E-post:

mh@elektrisk.as

Depå

Bussar och större fordon måste anmälas i förväg.
Det går bra att övernatta på området,tillgång till toalett och vatten finns. Vi kan inte
erbjuda el.
Endast EN servicebil per tävlingsbil har tillstånd att befinna sig i depåområdet. All
parkering sker på egen risk.

Förare får ha med sig 2 mekaniker fritt, som ska meddelas i mekanikerförsäkran till
tävlingsledningen. Övriga ska betala entreavgift.


Förarkontakt under tävling

Pernilla Hultman 0703373376


Vid fall av fource majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa
tävlingen.

GÅFART gäller i depån!Kärrparkering


Kärror/släp parkeras på anvisad plats.


Speaker
Michael Hjelm


Berusningsmedel

Enligt G 8.2
Slumpmässiga alkotest kan komma att genomföras under tävlingsdagen.
Fortlöpande information på klubbens hemsida. www.jonkopingsmotorklubb.se


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace