Inbjudan till Mariestads MS / Fägre MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Mariestads MS / Fägre MK

Tävling:

Majtävlingen

Tävlingen inlagd:

2019-03-09

Tävlingsdatum:

2019-05-12

Sista anmälningsdatum:

2019-05-06
Funktionärer

Tävlingsledare:

Klas-Åke Fredën 0708 593 561

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Björn Andersson 0706764194 bitr racecontroller Katta Holm 0723813137

Domare:

Börje Fröberg 0706020836

Teknisk chef:

Leif Karlsson 0703471780

Säkerhetschef:

Roland Magnusson 0708650598

Miljöchef:

Magnus Karlsson 0761613347
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Grevby Motorbana (ca 1 mil norr om Mariesad)

Tidsplan:

Anmälan 07:00-09:00
Besiktning 07:00-09-00
Förarsammanträde vid startplattan 09:30
Funktionärsmöte vid speakertornet 09:15
Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan i depån

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör 3st kvalomgångar. Heaten omfattar 3 varv och finaler körs i 5
varv.
Poängen utdelas efter passerande av målflagg. 7,5,4,3,2,1, vid lika poäng till final
räknas omgång 3, 2, 1 och därefter lottning.

Finaler:
Seniorer: A final därefter 1 final per 18 startande
Dam, Junior, Veteran: Afinal. Vid fler än 15 startande B-final.

Vid färre än 6 startande i Dam eller Veteranklassen slås dessa ihop.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Senior, junior.

Antal startande i respektive klass:

max 130

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

130

Startordning:

Meddelas på förarsammanträdet

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

G2

Åtgärd vid tjuvstart:

2 tjuvstarter av samma förare i heatet = uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

enligt FR reglementet

Avgifter:

Seniorer 300kr
Juniorer 200kr
Efteranmälan 200kr
WO senare än 48h 500kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler utdelas till samtliga finalister.

För att ta emot pris ska föraroverall vara på och välknäppt!

Upplysningar, telefonnummer:

Emma Jonsson 0707 416 329

Återbud, telefonnummer:

Sker ENDAST till: Emil Fröberg 0702 764 199

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

froberg1@hotmail.com

delade bilar

Anges i anmälan under övrig information. Viktigt att skriva för- och efteramn samt
klubb på den ni delar med.

Hemmaförare

Alla hemmaförare ska anmäla minst 1 funktionär över 15 år med namn och
telefonnummer. Anmäl funktionär till Emma via SMS 0707 416 329

Fordon över 8m

Alla fordon över 8m ska anmäls ENDAST till Emma via SMS 0707 416 329.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se