Inbjudan till Ulricehamns motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Ulricehamns motorklubb

Tävling:

Vårracet -> Inställt på grund av för få anmälda.

Tävlingen inlagd:

2019-03-10

Tävlingsdatum:

2019-05-11

Sista anmälningsdatum:

2019-05-05
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erik Hang 0734-15 35 69

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Mikael Söderlund 0705-83 95 17. Bitr. Racecontroler Stefan Argus 0703-28 90 87

Domare:

Bo Johansson 0707-19 12 10

Teknisk chef:

Tomas Hang 0702-08 18 87

Säkerhetschef:

Patrik Höög 0705-25 55 29

Miljöchef:

Stig Karlsson 0706-55 76 48
Tävlingsinformation Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Bogeringen Kroken 3 km norr Ulricehamn utmed Rv 46 Skyltat Motorbana. 0734-15 35 69

Tidsplan:

Fredag 10 maj
Administrativ incheckning: 18:00 - 20:00
Besiktning: 18:00 - 20:00

Lördag 11 maj
Administrativ incheckning: 07:00 - 08:00
Besiktning: 07:00 - 09:00

Förarsammanträde: 09:30 på startplattan
Första start: 10:00
Finaler direkt efter kvalomgångarna


Resultatlistan anslås:

på containern vid startplattan efter varje heat. Resultatlista kommer att finnas på UMKs hemsida www.umk.se efter tävlingen

Tävlingens genomförande:

Startmetod med ljus.
Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängberäkning 7,5,4,3,2,1. Särskiljning
3, 2, 1, därefter lottning. Den tävlande måste passera målflagg för att få poäng.
Kvalomgång 1 & 2 är förlottade. Omgång 3 lottas under dagen för att få fulla heat
Kvalen körs i 3 varv. Finaler i 5 varv, vi tillämpar runner-up.
Seniorer kör A, B och C finaler.
Dam och Juniorer kör A-final vid 15 anmälda/klass. B-final körs vid mer än 15
anmälda/klass, vid anmälningstidens utgång.
Vid 6 startande eller mindre/klass, körs tre kvalheat á 3 varv och ett finalheat á 5
varv där poäng räknas från samtliga heat, vid lika poäng avgör finalheatet.
OM NI DELAR BIL ANGE DET VID ANMÄLAN (ni kommer att ha samma startnummer)


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

max 120 startande

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

max 120 startande

Startordning:

Seniorer-Dam-Juniorer. Veteraner kör med seniorer.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd. Lottning av startspår sker i lottningsfållor strax före respektive heatstart.

Miljö:

Se G2

Olja/vattenuppsamlare och presenning enl. FR-reglementet och G2. Miljöstation för oljor-batterier-glas finns mitt i depån.

Åtgärd vid tjuvstart:

2 poängs avdrag vid tjuvstart i kvalomgång, vid mer än en tjuvstart av samma förare gäller uteslutning ur heat. I finaler gäller omstart och vid mer än en tjuvstart gäller uteslutning.

Däckbegränsning:

Däck enligt FR-reglementet

Avgifter:

Senior och Dam 300 kronor
Juniorer 200 kronor.
Anmälningsavgiften betalas tävlingsdagen.

Efteranmälan: ordinarie startavgift + 200 kronor
Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Prisutdelning sker på startplattan eller tvätthall (vid dåligt väder) så snart som möjligt
efter sista finalheatet.

Upplysningar, telefonnummer:

Erik Hang 0734-15 35 69

Återbud, telefonnummer:

Lars-Göran Thor 0705-18 09 87

Anmälan till:

Anmälan online. Lars-Göran Thor

E-post:

lg.umkfolkrace@gmail.com

Inställd tävling
på grund av för få anmälda


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se