Inbjudan till Säffle MC

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Säffle MC

Tävling:

Vårracet (2:a deltävlingen i Bridgestone Fair Race Cup)

Tävlingen inlagd:

2019-03-18

Tävlingsdatum:

2019-05-11

Sista anmälningsdatum:

2019-05-05
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erika Svensson 072-251 95 05

Biträdande Tävlingsledare:

Markus Kihlberg 076-403 42 75

Raceontroller:

L-G Bran 070-237 75 73

Domare:

Petra Larsson 073-800 01 05

Teknisk chef:

Ronny Andersson 070-656 36 96

Säkerhetschef:

Christian Bruse

Miljöchef:

Andreas Runström 073-025 40 45
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Krokstadbanan

Tidsplan:

Besiktning: 07:00-09:00 på startplattan
Anmälan: 07:00-09:00
Förarsammanträde: 09:30 på startplattan
Funktionärsammanträde: 09:00 vid kiosken
Första start: 10:00
Finaler: Så snart som möjligt efter avslutad tredje omgång.

Resultatlistan anslås:

På officiell anslagstavla, SMC:s hemsida och SMC:s facebook sida efter avslutad tävling.

Tävlingens genomförande:

Alla kör tre kvalomgångar om tre varv.
6-bilsheat i möjligaste mån.
Första heatet enl. startnummer i resp. klass, heat två och tre friframkörning i klassen.
Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1, målflagg krävs för poäng i omgången.
Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3, 2,1, skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.

Finaler:
Finaler körs 5 varv
Dam/veteran kör A,B-finaler, vid fler än 18 startande även C-final.
Senior kör A, B, C-finaler.
Junior kör A,B-finaler, vid fler än 18 startande även C-final.
Runner-up tillämpas.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 140 startande

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt 140 startande

Startordning:

Juniorer, Dam/Vet, Senior

Startuppställning:

Sexbilsheat

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Obs! Offenliggörs vid förarsammanträde Obs!

Däckbegränsning:

Enligt SBF:s reglemente

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran 300kr
Junior 200kr
Ingen efteranmälan efter 10/5

Vid fall av Force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.

Poängberäkning enligt BFR-cupens stadgar.

Föraroverall skall bäras väl knäppt vid prisutdelning.

Upplysningar, telefonnummer:

Torbjörn Gustafsson 073-805 07 84

Återbud, telefonnummer:

Johnny Salvér 070-609 58 88

Anmälan till:

SBF online

E-post:

johsal1@msn.com

Förhållningsregler för SMC:s hemmaförare
Hemmaförare från SMC namnger minst en funktionär över 15år i samband med elektronisk anmälan under rubriken "övrigt". Om ej detta görs = ingen start! Hemmaförare från SMC måste också fullgöra en arbetsinsats innan 10/5. Annars Ingen start. Hemmaförare från SMC stannar kvar och städar/röjer upp depåområdet efter avslutad tävling.

Delad Bil
Glöm ej ange om ni delar bil!!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se