Inbjudan till Skene Motorsällskap, Skene

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skene Motorsällskap, Skene

Tävling:

Skenefestivalen, folkrace med delade klasser.

Tävlingen inlagd:

2019-03-25

Tävlingsdatum:

2019-05-18 -> 2019-05-19

Sista anmälningsdatum:

2019-05-11
Funktionärer

Tävlingsledare:

Magnus Sturesson Tel. 0706-641 603

Biträdande Tävlingsledare:

Benny Isberg Tel.0703-755 976

Raceontroller:

Per-Erik Åberg 0706-580 821

Domare:

Siv Carlsson 0761-124 213

Teknisk chef:

Sonny Andersson 0736-513 943

Säkerhetschef:

Magnus Abrahamsson 0703-986 933

Miljöchef:

Sven-Olof Einarsson 0705-857 377
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Backabanan

Tidsplan:

Fredag
Anmälan och besiktning 17.00-19.00

Lördag
Anmälan och besiktning 07.00-09.00
Förarsammanträde 09.30 vid prispallen
Första start 10.00

Söndag Finaldagen
Första start 09.00. Vi tillämpar runner up i finalerna.
Efter dagens tävlingar anbud på samtliga bilar.

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande vid klubbhuset efter vartannat heat.

Tävlingens genomförande:

Alla kör 5 omgångar, 3 omg på lördag och 2 omg på söndag, alla poäng räknas, därefter
finaler C, B och A. Runner up tillämpas.
Damer/veteraner och juniorer, vid fler än 15 förare körs B-final och vid fler än 23 förare
körs C-final.
Seniorerna avslutar med en Superfinal, de 3 bästa från A-finalerna i bak och fram.

På lördag och söndag långa banan med alternativspår.

Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv

Särskiljning vid lika poäng gäller placering i senast körda heat, därefter näst senaste.
Lottning i sista hand som utförs av domaren.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

96 st sen fram och 96 sen bak. Damer/veteraner och juniorer fritt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

.

Startordning:

.

Startuppställning:

6 bilar på bredd

Miljö:

Se G2

Se G2. Enligt FR-reglementet, Tomgångskörning max 1 minut. Tävlingsbilen skall placeras på heltäckande presenning. Oljeuppsamlare ska finnas. Håll rent runt era bilar. Miljöavfall lämnas på Miljöstationen i depån.

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstart 2 minuspoäng. Två tjuvstarter av samma förare i ett heat medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet utan slirskydd.

Avgifter:

300 kr för seniorer och damer/veteraner. 200 kr för juniorer.
Vid telefon och efteranmälan debiteras 100 kr extra.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser utdelas till samtliga finalister.
OBS! Pristagare ska bära tävlingskläder.

Helgens vurpa vinner en Portopower.

Snyggaste bil, presentkort från Verktygsboden på 8 000 kr.

Upplysningar, telefonnummer:

Magnus Sturesson 0706-641 603 mellan 18-21

Återbud, telefonnummer:

Magnus Sturesson 0706-641 603

Anmälan till:

Skall ske på SBF Online, magnus@krokstrom.com, senast 11/5 2019. Märk tydligt på anmälan vilken klass ni ska köra, fram- el bak- hjulsdrivet (gäller seniorer). Vid delad bil ska det skrivas på anmälan och med vem.

E-post:

magnus@krokstrom.com

Alternativspår:


Alla klasser kör alternativspåret båda dagarna. Alternativspåret
skall köras en gång per heat av samtliga tävlande. Vid ej genomfört alternativspår
utesluts den tävlande ut heatet.

Bränsle:


Endast handelsbensin tillåten.

Fri entré:


För förare och två mekaniker vid gemensam ankomst med tävlingsbilen.

Övrigt:


Tester enligt SBF Gemensamma regler punkt G.8 kan förekomma.

Vid besiktning ska föraroverall vara på.

Depån är öppen från kl 15.00 på fredag. I depån gäller gångfart!

Hemmaförare skall anmäla minst en banfunktionär. Dessa namnges på hemmaförarens
anmälan och ska godkännas av tävlingsledningen.

Uthyrning av stugor och rum, ring Turistbyrån, Kinna 0320-21 72 70, mån-fre 10-16.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se