Inbjudan till Östmarks MFF

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Östmarks MFF

Tävling:

MAJRACET

Tävlingen inlagd:

2019-04-05

Tävlingsdatum:

2019-05-11

Sista anmälningsdatum:

2019-05-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Andreas Arvidsson 0705208908

Biträdande Tävlingsledare:

Tomas Andersson 0706652214

Raceontroller:

Niclas Persson 0703559674

Domare:

Conny Nilsson 0706859270

Teknisk chef:

Martin Einarsson 0702332757

Säkerhetschef:

Dennis Persson 0730383575

Miljöchef:

Ronnie Ericson 0703045657
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Östmarks Motorbana 0706920199

Tidsplan:

Anmälan 06.45-08.45
Besiktning 07.00-09.00
Förarmöte 09.30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavla i depån

Tävlingens genomförande:

3 förlottade kvalomgångar samt finaler.
kvalen körs med 3 varv, finaler med 5 varv, antal finaler beroende på antal anmälda i
respektive klasser.
Jumbofinal körs, där deltar de 6 förare som ej har påförts någon bestraffning samt har lägst
antal poäng efter 3 kvalomgångar.
Alternativspår körs.
Runner Up tillämpas.
Poängberäkning 7,5,4,3,2,1 vid lika poäng efter kvalen räknas omgång 3,2,1 därefter sker
lottning.
Rödflaggat heat körs om direkt efter det heat som står uppställt på startplattan.
Vid få anmälda i Dam resp Veteranklassen slås dessa klasser samman.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. , juniorer, damer, Seniorer

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Juniorer,Damer,Veteraner,Seniorer

Startuppställning:

6-Bilsheat (i möjligaste mån) Startljus

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

1 poängs avdrag vid tjuvstart, två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enl. FR-Reglementet (EJ Dubbdäck)

Avgifter:

Anmälningsavgift.
Junior 200 kr
Dam, Sen, Vet 300 kr

WO-AVGIFT 500 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister.
Förare som deltar i prisutdelningen skall vara iförda föraroverall

Upplysningar, telefonnummer:

0705208908, 0706920199

Återbud, telefonnummer:

0705208908, 0706920199

Anmälan till:

online tom 20190507

E-post:

motorgarden@telia.com

BESIKTNINGEN

Förare skall vara iklädda föraroverall samt medföra brandsläckaren som enl reglementet ska
finnas i depån


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se