Inbjudan till Målilla MK Bilklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Målilla MK Bilklubb

Tävling:

Smålandscupen deltävling 3

Tävlingen inlagd:

2019-04-22

Tävlingsdatum:

2019-06-08

Sista anmälningsdatum:

2019-06-02
Funktionärer

Tävlingsledare:

Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42

Biträdande Tävlingsledare:

Åke Gustafsson 073-061 39 87

Raceontroller:

Åke Gustafsson 073- 061 39 87

Domare:

Per-Erik Åberg 070-658 08 21

Teknisk chef:

Lars Fransson 070-252 68 78.

Säkerhetschef:

Stefan Löfgren 070- 578 21 92.

Miljöchef:

Roger Lundh 070-332 36 88.
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Målilla Motorstadion

Tidsplan:

Administrativ incheckning/anmälan: 06:00-08:00.
Besiktning (i lottningsfållan): 06:00-08:00.
Funktionärsmöte (vid klubblokalen): 08:15.
Förarsammanträde (på startplattan): 08:30.
Första start: 09:00.
Finalen påbörjas så fort grundtävlingen är genomförd.
Prisutdelning sker direkt efter avslutad A-final.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande i depån. Resultat läggs ut på www.malillamkbilklubb.se Resultatlistan anslås fortlöpande, på anslagstavlan i depån.

Tävlingens genomförande:

Enligt smålandscupens reglemente.
Alla förare kör 3 omgångar, heaten omfattar 4 varv och i finalheaten körs 6 varv. Finalerna körs med
Runner-up.
Utsedd plats med presenning kommer finnas för tankning.
Poängfördelning 7, 5, 4, 3, 2 och 1.
Första heatet är förlottat.
Vid alla rullningar stoppas heaten med rödflagg, förutom vid rullning på sista varvet i heatet. Inga
bilar kommer rullas tillbaka med förare i bilen. Funktionärer kommer hjälpa er ut ur bilen vid rullning.
Rödflaggat-heat körs om direkt utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps
detta iväg först – därefter körs det rödflaggade heatet.
Vid särskiljning gäller omgång 3,2,1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 120 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 startande totalt.

Startordning:

Presenteras på förarsammanträdet.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Målilla MK är miljöcertifierade. Tomgångskörning i depån max 1min. Vår miljöstation och våra soptunnor skall användas för skräp och dylikt.

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Däcksrensning förbjuden, FR 7.0.

Avgifter:

Senior, Veteran, Dam 300:-
Junior: 200:-
Eventuellt efteranmälningsavgift 200:-
Vid mindre än 42 anmälda vid anmälningstidens utgång eller vid fall av Force Majeure äger
arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Poängberäkning enligt smålandscupens reglemente. Priser till alla finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42

Återbud, telefonnummer:

Niklas Örmander 073- 045 96 08.

Anmälan till:

Sker online via Anmalanonline.se.

E-post:

ormander@hotmail.com

Samtycke:
Tävlingsdeltagaren har genom sin anmälan samtyckt till att personuppgifter
registreras i tävlingsarrangörens dataregister, oavsett mediaform för offentliggörande.

Alkotest kan förekomma


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se