Inbjudan till Filipstads MC

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Filipstads MC

Tävling:

Kvällsracet 5:e deltävlingen BFRC 2019

Tävlingen inlagd:

2019-05-09

Tävlingsdatum:

2019-06-26

Sista anmälningsdatum:

2019-06-20
Funktionärer

Tävlingsledare:

Pernilla Hultman 070-337 33 76

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Kenneth Svensson 070-614 60 97

Domare:

Mikael Carlsson

Teknisk chef:

Mats Lilja 070-688 60 97

Säkerhetschef:

Kenneth Sundqvist 070-497 39 40

Miljöchef:

Robin Stjernlöf
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Flottuvebanan Filipstad

Tidsplan:

Anmälan: 14:45-16:00
Besiktning: 15:00-16:15 på startplattan
Förarsammanträde: 16:30 på startplattan
Funktionärsammanträde: 16:15 vid huvudposteringen
Första start: 17:00
Finaler: Så snart som möjligt efter avslutad tredje omgång.

Resultatlistan anslås:

På officiella anslagstavlan och Filipstads Mc´s Hemsida

Tävlingens genomförande:

Alla kör tre kvalomgångar om tre varv.
6-bilsheat i möjligaste mån.
Förlottade heat.
Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1, målflagg krävs för poäng i omgången.
Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3, 2,1, skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.

Finaler:
Finaler körs 5 varv
Dam/veteran kör A,B-finaler, vid fler än 18 startande även C-final.
Senior kör A, B, C-finaler.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens.

Antal startande i respektive klass:

78 totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring enligt BFRC:s regler

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

78

Startordning:

Meddelas tävlingsdagen

Startuppställning:

6-bilsheat med ljusstart

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart görs poängavdrag -1 poäng, om samma förare tjuvstartar igen uteslutning ur omgången.

Däckbegränsning:

Enkigt FR gällande reglemente.

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran 300kr
Junior 200kr


Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.

Poängberäkning enligt BFR-cupens stadgar.

Föraroverall skall bäras väl knäppt vid prisutdelning.

Upplysningar, telefonnummer:

Pernilla Hultman 070-337 33 76 Johnny Salvér 070-609 58 88

Återbud, telefonnummer:

Johnny Salvér 070-609 58 88

Anmälan till:

sbf-online

E-post:

johsal1@msn.com

Övrigt
Glöm ej ange om ni delar bil!!

OBS!! Det finns inte dricksvatten att tillgå vid banan !!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se