Inbjudan till Varbergs Mk

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Varbergs Mk

Tävling:

Kvällstävling

Tävlingen inlagd:

2019-05-14

Tävlingsdatum:

2019-06-28

Sista anmälningsdatum:

2019-06-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Stefan Danielsson 070-5595603

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Björn Andersson 0706764194

Domare:

Ronny Ragnarsson 0705360417

Teknisk chef:

Andreas Nilsson 0739770517

Säkerhetschef:

Pasi Järvinen 0703-596730

Miljöchef:

Anders Johansson 0709496104
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Varbergs Motorklubb 070 6066788

Tidsplan:

Anmälan i speakertornet 14.30-16.30
Besiktning på innerplan 14.30-16.30
Förarmöte på startplattan 17.00
Första start 17.30


Resultatlistan anslås:

Anslås i miljöstationen i depån, efter ca vart tredje heat.

Tävlingens genomförande:

Seniorer
Vid mindre än 60 anmälda så kör alla 3 omgångar sedan a,b,c-finaler.
Vid 60-78 anmälda så kör alla 2 omgångar sedan kör de 36 bästa semifinaler. Där efter körs a,b,c-finaler.

Dam/veteran kör 3 omgångar sedan a-final. Vid mindre än 12 startande ingår de ibland seniorerna.

Juniorer kör 3 omgångar. Vid mindre är 9 startande körs en fjärde omgång och totalpoängen ger en vinnare. Vid 9 eller mer körs a-final som utser en vinnare.


Poäng 1-a 7poäng, 2-a 5 poäng sedan fallande. Vid lika poäng gäller placering i senast körda omgång, lika hela vägen lottning vid speakertornet.
Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Seniorer 78st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Seniorer, Dam/veteraner, Juniorer.

Startuppställning:

6 bilar på en rad.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart blir det omstart. Föraren som tjuvstartat ska köra alternativspåret en extra gång under heatet, faktadomare för tjuvstart är starten.

Däckbegränsning:

Enligt folkrace reglementet

Avgifter:

Seniorer 300kr
Dam/veteran 300kr
Juniorer 200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till finalister vid speakertornet.

Upplysningar, telefonnummer:

Stefan Danielsson 070-5595603

Återbud, telefonnummer:

Mattias Reinholdsson 070 6066788

Anmälan till:

Anmälanonline

E-post:

matte.reinholdsson@hotmail.com

Alternativspår
Alternativspåret ska köras en gång per heat eller final.

Hemmaförare
Ska anmäla två stycken funktionärer till Stefan en vecka innan.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se