Inbjudan till Skövde Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skövde Motorklubb

Tävling:

Skaraborgscupen 3:e deltävlingen

Tävlingen inlagd:

2019-05-21

Tävlingsdatum:

2019-06-29

Sista anmälningsdatum:

2019-06-23
Funktionärer

Tävlingsledare:

Allan Palm 0705458335

Biträdande Tävlingsledare:

Roland Magnusson 0708650598

Raceontroller:

Bo Johansson 0707191210

Domare:

Börje Fröberg

Teknisk chef:

Bengt-Göran Åberg 0702457031

Säkerhetschef:

Petter Karlsson

Miljöchef:

Christian Lindström Bengtzon
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Skövde Motorstadion

Tidsplan:

Anmälan: 07:00 - 08:45

Besiktning: 07:00 - 09:00

Förarsammanträde: 09:30 vid startplattan

Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås fortlöpande på anslagstavlan i depån.

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 kvalomgångar, poäng delas ut efter passerande av målflagga.
Poäng 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Vid lika poäng efter 3 kvalomgångar, särskiljning omgång 3, 2, 1, sedan lottning.
Kvalomgångarna körs 3 varv.
Finalerna körs 5 varv.

Seniorer: A B C och D final med runnerup
Juniorer: A-final vid 15 startande eller fler körs även B-final med runner up
Damer: A-final vid 15 startande eller fler körs även B-final med runner up
Veteraner: A-final vid 15 startande eller fler körs även B-final med runner up

Vid mindre än 6st anmälda i klasserna Dam och Veteran körs dessa ihop, men poängen för Skaraborgscupen räknas ändå separat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

---

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150

Startordning:

Första kvalomgång i startnummer ordning,2:a & 3:e omgång lottas. Heatindelning meddelas tävlingsdagen.

Startuppställning:

Max 6 st i bredd

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid två tjuvstarter i samma heat av samma förare medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet

Avgifter:

Juniorer: Gratis

Seniorer: 300 kr

Damer: 300 kr

Veteraner: 300 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler till alla finalister.
Poäng till Skaraborgscupen.

Upplysningar, telefonnummer:

Roland Magnusson 0708650598

Återbud, telefonnummer:

Roland Magnusson 0708650598

Anmälan till:

SBF anmälan online

E-post:

roland.magnussonfrostemyren@telia.com

Delade bilar:

Skriv i anmälan vem ni delar med.

Kiosken:

Kiosken är öppen. Finns enklare frukost.

Fordon över 8 m

Skriv i anmälan om ni har fordon över 8 m


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se