Inbjudan till Fjärås MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Fjärås MK

Tävling:

MekoPartner Cup. Delat FWD/RWD Med förturschans till NGK Masters

Tävlingen inlagd:

2019-06-10

Tävlingsdatum:

2019-09-21 -> 2019-09-22

Sista anmälningsdatum:

2019-09-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Klara Hjorth 0737-889084

Biträdande Tävlingsledare:

Oskar Andersson 0762-264940

Raceontroller:

Åke Gustavsson 0730-613987

Domare:

Bo Johansson 0707-191210

Teknisk chef:

Sonny Andersson 0736-513943

Säkerhetschef:

Mikael Johansson 0701-890084

Miljöchef:

Fredrik Johansson 0707-221344
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Förlandabanan 0762-264940

Tidsplan:

Fredag 20/9
16:00 Depån öppnar
18:30-21:00 Anmälan och besiktning
21:00 Depån stänger

Lördag 21/9
06:00 Depån öppnar
06-30-09:00 Anmälan och besiktning

Besiktning samt förarsammanträde sker på startplattan

09:30 Förarsammanträde
10:00 Första start omg, 1,2
12:30 Lunchupphåll, med uppvisningar
13:30 Omg 3
18:00 Grillbuffé
21:00 Depån stänger

Söndag 22/9
06:00 Depån öppnar
10:00 Första start omg 4,5
12:30 Lunchuppehåll med uppvisningar
13:30 Finaler

Tiderna är ca-tider och kan komma att justeras under tävlingens gång

Resultatlistan anslås:

Anslås på anslagstavlan vid sekretariat efter avslutat heat

Tävlingens genomförande:

Seniorer deltar i skiljda klasser FWD/RWD, Viktig att detta anges i anmälan.

3 kvalomgångar á 3 varv under lördag, 2 kval(3 varv) på söndag samt finaler á 5 varv.
Poängberäkning 7,5,4,3,2,1.
Vid särskiljning gäller resultat från omgång 5,4,3,2,1.
Vid lika resultat sker lottning, berörda förare skall närvara vid lottning.
Lottning äger rum vid sekretariat.
Startspår i finalen väljs efter poäng. Vid lika poäng lottas av personal vid lottning.

Seniorer kör A-och B-final. C-final vid minst 21 startande samt D-final vid 36 startande.
Finaler är uppdelade FWD/RWD
De tre bästa FWD samt RWD deltar i Superfinalen.
Juniorer kör A-final. B-final vid minst 15 startande.
Damer kör A-final. B-final vid minst 15 startande
Veteran kör A-final. B-final vid minst 15 startande
Vid färre än 6 startande på tävlingsdagen i Dam eller Veteran kvalar dessa tillsammans
men kör egna finaler
Runner-Up tillämpas.
Alternativspår tillämpas.
Vid rödflaggat heat startar först 2 heat emellan, sedan det avbrutna heatet. (gäller ej
tjuvstart)

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 150 startande

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 150

Startordning:

Jun,Vet,Dam,Sen

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Enl G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Förare som tjuvstartar skall åka alternativspår 2 gånger. Tjuvstartar samma förare i samma Heat/final 2 gånger utesluts föraren från heatet/finalen

Däckbegränsning:

Enl. FR reglementet

Avgifter:

Startavgifter Juniorer 200, övriga 300:- Efteranmälan 100:- Avanmälan mindre än 24
timmar innan första start 500:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser utdelas till samtliga finalister. Bonuspriser delas ut under tävlingen av
MekoPartner/Mekonomens jury på plats.
De fem bästa seniorer i superfinalen och två bästa damer erhåller förtur vid gallringen till
NGK-Masters 2019

Upplysningar, telefonnummer:

Oskar Andersson 0762-264940

Återbud, telefonnummer:

Christina Bergendahl 0705-509280

Anmälan till:

Christina Bergendahl

E-post:

christina.1@europe.com

Anmälan:

Elektronisk anmälan till: www.anmalanonline.se eller på SBF’s blankett till: Christina
Bergendahl Västra Hagenvägen 48 43992 Onsala
För giltig anmälan skall denna tillhanda senast 2019-09-15 kl. 24.00,
Startavgift betalas på plats kontant(Gärna jämna pengar) eller via Swish på
tävlingsdagen.
Giltig licens skall kunna uppvisas (kort/bild)

Avlysning:

Organisationskommittén äger rätten att med domarens medgivande avlysa tävlingen om
inte 40 ekipage anmält sig vid anmälningstidens utgång eller annat force majeure.
Vid färre än 55 startande körs tävlingen som endagarstävling med färre kval och finaler
under lördagen. Meddelas via PM

Depå:

Bussar, lastbilar och husvagnar över 8 m. längd hänvisas till speciell plats. VIKTIGT ATT
ANGE I ANMÄLAN.
Vid önskan om att dela depåplatser krävs gemensam ankomst.
Max en servicebil per startande i depån.
OBS! Grillning sker under eget ansvar

Grillbuffé:

Serveras under lördagkväll.
Kostnad 150:- per person inkl, dricka,kaffe.
Anmälan till Lena Zackariasson tel/sms 0709308365
Senast 18/9.
Betalning på Swish till 1231203538, alt. kontant betalning i anmälan.

Hemmaförare:

OBS! Hemmaförare anmäler 2 st. funktionärer (lägsta ålder 15 år) med namn och
telefonnummer i samband med anmälan. Hemmaförare förbinder sig att hjälpa till inför
och efter tävlingen.

Övrigt:

Fri entré för förare och två mekaniker vid gemensam
ankomst med tävlingsbilen.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se