Inbjudan till Laxå MK, Laxå

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Laxå MK, Laxå

Tävling:

LAXÅ 2-DAGARS, DELADE KLASSER FWD/RWD, Deltävling 2 Venacupen

Tävlingen inlagd:

2019-06-13

Tävlingsdatum:

2019-08-10 -> 2019-08-11

Sista anmälningsdatum:

2019-08-04
Funktionärer

Tävlingsledare:

Kjell Jonsson 070-550 90 52

Biträdande Tävlingsledare:

Reino Orava 070-527 95 66

Raceontroller:

Klas Åke Fredén 070-859 35 61 & Hans Flodin 070-304 75 58

Domare:

Mats Myrberg 073-057 01 46

Teknisk chef:

Lars Buhr 070-644 03 17

Säkerhetschef:

Magnus Eriksson 070-220 09 00

Miljöchef:

Örjan Kjellqvist 072-219 63 09
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Venabanan, Laxå Motorstadion 695 91 Laxå Gps koordinater 58.97988,14.66415

Tidsplan:

Depå öppnar 13:00 fredag 9 aug.
Anmälan och besiktning 17:00-20:00

Lördag:
Anmälan och besiktning 6:30-8:00
Förarsammanträde 8:30
Första start 9:00

Söndag:
Förarsammanträde 7:30
Första start 8:00

Resultatlistan anslås:

Anslås vid sekretariatet. Samt Laxå MK’s hemsida.

Tävlingens genomförande:

Samtliga klasser kör 3 kvalomgångar på lördagen med poängfördelning 7-5-4-3-
2-1. På söndagen 2 kvalomgångar med poängfördelningen 7-5-4-3-2-1.
Kvalheaten är förlottade och körs i 3 varv, finaler körs i 5 varv. Uppflyttning kan
ske i omg. 2-3-4-5 för att få fulla heat. Målflagga krävs för att erhålla poäng. Vid
lika poäng efter fem omgångar sker särskiljning omg 5-4-3-2-1, därefter lottning.

Rödflaggat heat: Heatet körs om omgående. Bilarna ska direkt upp på
startplattan utan depåstopp. Skulle Rödflagga ske i slutet av en final tillåts
tankning på anvisad plats. Bilarna ska ta sig ut från banan för egen maskin för att
erhålla omstart.

Antal finaler meddelas i PM. Runner-up i samtliga klasser. Service mellan finalerna
sker på anvisad plats, 5-minuters regeln tillämpas.

SUPERFINAL kommer köras med 1:an och 2:an ifrån Senior FWD, Senior RWD
samt Dam. (Om bilen är delad och båda förarna går till Superfinal bestämmer de
själva vem som kör Superfinalen)

Deltagare, klasser:

Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Seniorer (kör i delade klasser fram- och bakhjulsdrivet vilket SKA anges i anmälan under ÖVRIGT), juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

220 totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Deltagare med poäng i Venacupen har förtur vid ev. gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

.

Startordning:

Seniorer kör vartannat heat fram- och bakhjulsdrivet, damer och juniorer.

Startuppställning:

Ljusstart med max sex (6) bilar på linje

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter av samma förare i samma heat medför uteslutning.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglementet. Däckrensning förbjudet.

Avgifter:

Senior och dam 300kr, junior 200kr
Jämna kontanter önskas, Swish finns.

Utebliven avanmälan debiteras med WO-avgift på 500kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Frågor om depå/tävling: Lennart Persson 070-564 66 47, Administrativa frågor: Emelie Strömberg 076-109 44 49

Återbud, telefonnummer:

Innan 190805 sköts detta via "min sida" på anmälanonline. Därefter ENDAST SMS till 076-109 44 49

Anmälan till:

Endast anmälanonline

E-post:

folkrace@laxamotorklubb.se

DELADE KLASSER:
Seniorer kör delade klasser, fram- och bakhjulsdrivet
vilket SKA anges i anmälan under ÖVRIGT. EJ KORREKT ANMÄLAN BEHANDLAS
EJ VID EV. GALLRING!

Speaker:
Mauno Näätänen

Depå:
Bussar över 7 meter anmäles på övrigt i anmälan och hänvisas till
särskild plats i depå. OBS! Inga husvagnar i depån! Motortystnad vid 22:00.

El:
Ingen el tillhandahålls. Elverk ska vara tysta 22:00.

Ställplats:
Ställplatsavgift 150kr. OBS! Inga husvagnar i depån, dessa
hänvisas till flygfältet.

Anbud:
Endast anbudslappar som tillhandahålls av Laxå MK är giltiga.

Startbekräftelse/PM:
Då anmälanonline haft problem att skicka ut
startbekräftelse kommer startlistor, ev reservlista och PM publiceras på
laxamotorklubb.se samt Laxå MK Folkrace på Facebook

Frukostbuffé:
Det finns möjlighet för förare samt dennes mekaniker att äta
Frukostbuffé på lördag morgon 6:30-8:00 samt söndag 06:00-07:00. Antal
personer anmäls under ÖVRIGT på anmälan. Kostnad: 60kr/person och dag.
Betalas på plats.

Övrigt:
Eventuella ändringar meddelas i PM

VARMT VÄLKOMNA!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se