Inbjudan till Tomelilla MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tomelilla MK

Tävling:

Svampafestivalen 2019

Tävlingen inlagd:

2019-06-29

Tävlingsdatum:

2019-08-01 -> 2019-08-03

Sista anmälningsdatum:

2019-07-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Tina Lennartsson

Biträdande Tävlingsledare:

Julia Jönsson, Christian Nilsson

Raceontroller:

Ulf Karlsson Vimmerby, Mats Myrberg Örebro, Per-Erik Åberg Nybro

Domare:

Tobias Nordlund, Hästveda

Teknisk chef:

Marcus Lennartsson

Säkerhetschef:

Robban Krondahl

Miljöchef:

Fredrik Linné
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Svampabanan

Tidsplan:

Tisdag 30/7:
Race Office kl 17-20
Depån öppnar kl 18:00

Onsdag 31/7:
Race Office kl 9-10 och 18-20
Träning kl 10-12, mer info på hemsidan och i infobrevet
Besiktning kl 17-21

Torsdag 1/8:
Race Office kl 06:45-07:45
Besiktning kl 07:00-08:00
Förarsammanträde kl 8:30 (framför klubbstugan)
Första start kl 9:00

Fredag 2/8 och lördag 3/8:
Första start kl 09:00

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan i depån

Tävlingens genomförande:

Förarsammanträde hålls framför klubbstugan.
Samtliga förare ska innan förarmötet skriva på signeringslistor som finns vid
klubbstugan.
Krokiga spåret med alternativspår.
Alternativspåret ska köras en gång/heat och final och är det vänstra spåret i sista
svängen innan målgång.Förare som ej kör alternativspåret eller kör det mer än en
gång/heat utesluts ur heatet.

Framkallning till heat sker via heat-tavlan på backen.
Uppställning till start sker bakom startplattan, nedfart från depå via Sjöbo-backen.
Förare som inte är framme i sin startfålla/uppställningsplats när heatet rullar ner mot
startplattan, räknas som sen till start och är inte med i heatet.

Startmetod:
Tummen upp från startpersonal, ready-to-race skylt, starten går när den gröna tänds.

Samtliga klasser kör 5 kvalomgångar.
Torsdag 2 kval, Fredag 2 kval och lördag 1 kval. Därefter finaler.
Kvalomgångarna körs med 3 varv.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1
Resultat från samtliga kvalomg sammanräknas.

Utkörning från banan sker via grinden direkt efter målgång, sedan ut genom tvätthallen.
Vid ev bestraffningsflagga sker utfart från banan genom ravinen ner till depån. (samma
som man kör fram till start)

Förlottade heat i alla kvalomgångar. Uppflyttning för att få fulla heat kan förekomma.
Lottning av startspår i kvalheat sker i samband med framkörning.
I finaler väljer högst poäng först.

Seniorklassen körs vartannat heat framhjulsdrivet och vartannat bakhjulsdrivet, under
förutsättning att det fungerar. Gör det inte det så går vi tillbaka klasserna var för sig.
Framhjulsdrivet börjar. Vid ev förändring meddelas alla förare via den officiella
anslagstavlan i depån samt via speaker.

Särskiljning:
Vid lika poäng både efter alla kvalomgångarna särskiljs först efter 5e kval, sedan 4e
kval, osv. Därefter lottning.

Finaler:
Samtliga finaler körs 5 varv.
Runnerup tillämpas i finalerna.
Vid minst 18 anmälda körs B-final.
Vid minst 25 anmälda C-final.
i resp klass. Gäller vid anmälningstidens utgång.
Bästa poäng väljer startspår först.

Runnerup-plats finns utanför grinden mot tvätthallen. Den kan utnyttjas även av delade
bilar om det skulle behövas. Meddela isf tävlingsledningen/förarkontaktperson.

Vid ev rödflaggat heat, ej orsakat av tjuvstart, startar om sist i omgången eller enligt
tävlingsledningsbeslut.
Rödflaggat heat pga tjuvstart, omstart direkt.Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Veteranklass vid minst 12 st anmälda förare. Annars lottas dessa in i senior eller damklassen.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Senior bakhjulsdrivet, senior framhjulsdrivet, junior, dam, veteran

Startuppställning:

Max 6 startande på ett led.

Miljö:

Se G2

Se G.2

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning fraren som tjuvstartar i både kval och finaler.

Däckbegränsning:

Enl FR-reglementet

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran 300:-
Junior 200:-
Ev efteranm.avgift: 250:- (om plats finnes)
WO-avgift: 500:-
BETALA GÄRNA MED KORT ELLER SWISH!

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister som delas ut vid prisutdelningen framför klubbstugan i depån
efter avslutad tävling. Pristagare ska vara iklädda föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Kansliet 0417-10027

Återbud, telefonnummer:

Innan den 22/7 sköter du det själv via mina sidor på anmälan online. Återbud ska lämnas senast 2019-07-30 kl 09:00 och lämnas enbart till vår återbudstelefon 076–1996890. Återbudet måste bli bekräftat för att vara giltigt.

Anmälan till:

Anmälan online. GLÖM INTE ATT ANGE VILKEN KLASS DU SKA KÖRA I MEDDELANDERUTAN. (gäller seniorer)

E-post:

anmalan@tomelillamk.com

Anbud
Torsdag & Fredag:
Det kommer att vara anbud på bilar som har brutit/avanmält sig.
Anbud skall vara inlämnat i besiktningshallen, senast 15 min efter sista heat.

Lördag:
Anbud skall vara inlämnat senast 15 min efter sista finalen.
Endast anbudsblanketter och kuvert som tillhandahålles av Tomelilla MK är giltiga och
kan hämtas i depåsekreteriatet under hela dagen. Anbuden kan endast lämnas i
besiktningshallen. Anbudsförfarandet sker framför klubbstugan.

Protest
Lämnas till förarrepresentanten. Telefonnr finns anslaget på anslagstavlan.
Förarkontakt tar i sin tur kontakt med tävlingsledare och domare.


Bärgning

Bilar som behöver lyftas ut med lastmaskinen placeras i ravinen på anvisad plats.
Förare ansvarar för att uppsamlingskärl finns under bilen.
Lastmaskinerna bär inga bilar i depån.Avlastning/Lastning
Sker på fältet. Inga släp i depån. Släpvagnsparkering i skogen
utanför det stora fältet. Se skyltning.

Depå
Depåuppställning sker fritt. Depån öppnas tisdag den 30/7 kl 18:00. Det är
inte tillåtet att förhandsboka några platser i depån innan denna öppnas. Pga våra
säkerhetskrav tillåts inga husvagnar i depån. OBS! Minst 3 tävlingsbilar till
buss/fordon/ekipage över 7 meter i depån.

Mekaniker
Förare och en mekaniker får entréarmband och dessa delas ut i
Raceoffice i samband med att föraren anmäler sig. Armband ska sitta på armen vid
ingång i depån.

Utmärkelser
Bästa bygge
1:a utmärkelse värde 3000 kr
2:a utmärkelse värde 2000 kr
3:a utmärkelse värde 1000 kr
Utses av teknisk chef och tävlingsledning och delas endast ut om det finns bilar som
uppfyller kriterierna

Alkotester
Kommer att utföras under hela tävlingsdagarna.

Camping
Sker ute på bingofältet och betalas i Raceoffice. 100kr/natt. Ingen el finns
att tillgå.Kl 23:00 ska det vara tyst i depån och på campingen.
Inga elverk får köras på natten mellan kl 23-05.
Inga husvagnar tillåts i depån.

Klass
Seniorer, glöm ej att ange vilken klass ni vill köra i.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se