Inbjudan till Vara MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vara MK

Tävling:

SLÄTTARACET

Tävlingen inlagd:

2019-06-19

Tävlingsdatum:

2019-08-17

Sista anmälningsdatum:

2019-08-11
Funktionärer

Tävlingsledare:

Eva Bergqvist 073-532 19 73

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Ronnie Bergqvist 070-455 59 98

Domare:

Siv Carlsson 076-112 42 13

Teknisk chef:

Bernt Granlund 070-530 45 12

Säkerhetschef:

Peter Berlin 070-838 78 22

Miljöchef:

Jonas Johansson 070-341 81 12
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lidköpings Motorsport Arena

Tidsplan:

Anmälan och Besiktning: 07:00-09:00
Funktionärsmöte: 09:10
Förarsammanträde:09:30
Först start 10:00

Resultatlistan anslås:

PÅ anslagstavlan i depån

Tävlingens genomförande:

Alla klasser kör 3 kvalomgångar var av 2 är för lottade. Poäng delas ut efter passerad målflagga enlig följande 7,5,4,3,2,1. Vid lika poäng räknas poängen i omg 3 före omg 2 och sist omg 1. Om lika sker lottning av tävlingsledningen.
Kvalheaten körs i 3 varv och finalerna i 5 varv.

Klasser: Dam, Senior, Veteran och Junior.
Vid färre än 6 anmälda i Dam eller Veteran slås dessa klasser ihop.

Antal finaler beror på antalet anmälda i varje klass. Runner up tillämpas

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteran.

Antal startande i respektive klass:

100

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100. Beror på antalet delade bilar.

Startordning:

Anges på tävlingsdagen

Startuppställning:

Max 6 bilar ibredd

Miljö:

Se G2

G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid 2 tjuvstarter av samma förare utesluts denna ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt reglementet

Avgifter:

Startavgifter: Dam, Senior och Veteran 300 kr
Junior 200 kr.

Vid fall av force majeure äger arrangören rätten att i samråd med domaren avlysa tävlingen

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister
Förare skall vara iklädd föraroverall vid prisutdelningen

Upplysningar, telefonnummer:

Robert H 070-874 54 80 hagrydh@hotmail.com

Återbud, telefonnummer:

Robert H 070-874 54 80 hagrydh@hotmail.com

Anmälan till:

Anmälanonline

E-post:

hagrydh@hotmail.com

Delade bilar:

Ange i anmälan om och vem ni delar med.

Stora/höga fordon:

Vi ser helst att ni med stora/höga service fordon står så när vallen som möjligt.

Hemmaförare:

Alla hemmaförare anger minst 1 funktionär över 15 år i anmälan.
Redan klara funktionärer räknas inte.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se