Inbjudan till Karlstad motorclub-bil, Karlstad

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Karlstad motorclub-bil, Karlstad

Tävling:

Texas åkeri 2-dagars

Tävlingen inlagd:

2019-07-12

Tävlingsdatum:

2019-08-24 -> 2019-08-25

Sista anmälningsdatum:

2019-08-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erika Svensson 0722519505

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

L-G Bran, Erika Svensson, Patrik Sundfeldt

Domare:

Lars Davidsson 0705512108

Teknisk chef:

Mats Lilja, Lars Buhr

Säkerhetschef:

Emil Söderquist 0768297505

Miljöchef:

Anneli Rolfsman 0738245635
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kalvholmens motorstadion, Karlstad

Tidsplan:

Anmälan Fredag KL 18:00-20:00
Besiktning Fredag KL 18:00-20:15
Anmälan Lördag KL 06:30-07:45
Besiktning Lördag KL 06:30-08:00

Förarsammanträde Lördag & Söndag KL 08:30 på startplattan
Funktionärsmöte Lördag & Söndag KL 08.15 på startplattan.

Första start Lördag & Söndag KL 09.00

Resultatlistan anslås:

Anslås på anslagstavla i depån

Tävlingens genomförande:

Lördag: 4 kvalomgångar för seniorer, samt 3 kvalomgångar för
dam/veteran samt juniorer.

Söndag: 1 kvalomgång för seniorer, 2 kvalomgångar för
dam/veteran/juniorer samt samtliga finaler.

6-bilsheat i möjligaste mån.

Alla heat är förlottade.

Finaler

Finaler kör i 5 varv.

Dam/veteran kör A,B-finaler, vid fler än 40 startande även i C-final.

Senior kör A,B,C,D-finaler.

Junior kör A,B-final, vid fler än 40 startande även C-final.

Runner upp tillämpas.

Poängberäkning 7,5,4,3,2,1, målflagg krävs för poäng i omgången.

Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 5,4,3,2,1, skulle särskiljning
fortfarande behövas tillämpas lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

totalt alla klasser max 200 startande

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

max 200 startande

Startordning:

seniorer, juniorer, damer, veteraner

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

1 poängs avdrag, vid flera tjuvstarter uteslutning ur heat

Däckbegränsning:

enligt folkracereglementet

Avgifter:

Seniorer, damer och veteraner 300kr
Juniorer 200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren
avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Jörgen Svensson 0706811624, Johnny Salvér 0706095888

Återbud, telefonnummer:

Johnny Salvér 0706095888, johsal1@msn.com

Anmälan till:

SBF online

E-post:

johsal1@msn.com

DELADE BILAR
Glöm ej att meddela på anmälan om ni ska dela bil
med någon och vem

Övrigt besiktning
OBS! Overall och skor ska sitta på kroppen vid
besiktning för lättare kontroll

prisutdelning
Overall ska vara på och knäppt vid prisutdelning

Klassändringar
Vid fler än 18 startande damer, körs separat
damklass. Vid mindre än 18 startande veteraner, slås veteranerna ihop med
seniorerna


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se