Inbjudan till Krokoms MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Krokoms MK

Tävling:

OKQ8-racet ( Med stort prisbord från OKQ8 Krokom )

Tävlingen inlagd:

2019-07-29

Tävlingsdatum:

2019-09-14

Sista anmälningsdatum:

2019-09-09
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jocke Hestner 070-382 60 18

Biträdande Tävlingsledare:

Ulf Jernström 070-698 58 77

Raceontroller:

Anneli Seger 070-679 31 76

Domare:

Åke Holmbom 070-566 46 90

Teknisk chef:

Håkan Grundal 076-824 16 00

Säkerhetschef:

Pär Nilsson 070-326 46 57

Miljöchef:

Jan Nykvist 070-564 37 18
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Krokoms Motorbana

Tidsplan:

Anmälan+ Besiktning Fredag 13/9 17.30 - 19.30
Anmälan Lördag 14/9 07.00 - 09.00
Besiktning Lördag 14/9 07.00 - 09.15
Förarsammanträde 09.30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

På den officiella anslagstavlan + www.krokomsmk.se

Tävlingens genomförande:

Tre kvalomgångar där alla räknas.
Två förlottade kvalomgångar körs före paus.
Därefter lottas den tredje kvalomgången bland kvarvarande tävlande.
( För att slippa tomplatser i tredje kvalomgången )
6-bils heat.
Spårlottning görs av resultatdatorn så att på de anslagna heatlistorna är spårvalen klara.
Särskiljning vid lika poäng Omg. 3, 2, 1
Därefter lottning som görs av resultatdatorn i sekretariatet.
Kvalheaten körs i tre varv.
Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1
Finaler med Runner up.
Antalet finaler beroende på antalet startande.
Finalerna körs i fem varv.

Tävlingen genomförs med alternativspår som ska köras 1 gång / heat och final

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Ingen begränsning

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Inga

Startordning:

Damer, Juniorer, Seniorer, Veteraner ( Vid minst 10 startande )

Startuppställning:

6-bilsheat på startlinje med " Slalomkäppar " Startljus används.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter av samme förare medför uteslutning ur heatet / finalen

Däckbegränsning:

Enl. FR-reglementet . Ej dubb.

Avgifter:

Damer , Seniorer, Veteraner 300:-
Juniorer 200:-

WO-avgift på 500:- kommer att tas ut vid avanmälan senare än
48 timmar före första start.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister med placeringsgravyr 1-6 A, B, C-final
( Beroende på antalet startande i klasserna )

Upplysningar, telefonnummer:

Jocke Hestner 070-382 60 18

Återbud, telefonnummer:

Jocke Hestner 070-382 60 18

Anmälan till:

SBF´s Anmälan Online

E-post:

krokoms.mk@home.se

Säkerhet
En brandsläckare på minst 6 kg. ska finnas väl synlig på
den tävlandes depåplats.

Delad bil
Ange på anmälan i rutan " Övrig information " om Ni delar
bil och med vem

Bilbyte
Det kommer INTE att vara tillåtet att byta bil oavsett tävlingsklass.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se