Inbjudan till Munkfors MC Munkfors

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Munkfors MC Munkfors

Tävling:

MÅAB-racet

Tävlingen inlagd:

2019-08-25

Tävlingsdatum:

2019-10-05

Sista anmälningsdatum:

2019-09-30
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jörgen Svensson 070 68 11 624

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Kenneth Svensson 070 512 44 77

Domare:

Klas Åke Fredén 076 67 72 162

Teknisk chef:

Gert Berglund 070 640 18 22

Säkerhetschef:

Sandra Nyström 070 92 81 645

Miljöchef:

Sandra Nyström 070 92 81 645
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tomtfallets motorstadion

Tidsplan:

Anmälan kl 07,00 – 08,45
Besiktning kl 07,00 – 09,00
Förarsammanträde kl 09,30 på startplattan.
Första start kl 10,00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås vid sekretariatet, på Munkfors MC:s hemsida och på Facebook.

Tävlingens genomförande:

Alla tävlande kör tre heat. I varje heat skall alternativspåret användas. Första omgången i
startnummerordning, fri framkörning i andra och tredje omgången. Startspår lottas vid starten i
kval och efter placering i finaler. Poäng 7,5, 4, 3, 2,1. Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa
placering i omgång 3, 2 och 1. Skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.
Kvalheaten körs i tre varv och finalerna i fem varv. Antal finaler är beroende på antalet
startande. Runner up i finalerna. De sex förare som fullföljt alla omgångar utan svart flagg och
fått lägst poäng kör jumboheat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120

Startordning:

Dam/veteran, jun och sen.

Startuppställning:

5 bilsheat. I finalerna 6 bilar.

Miljö:

Se G2

Enligt FR-reglementet G2, tomgångskörning i depå max 1 minut. Presenning och oljeuppsamlare för minst 10 liter skall finnas under bilarna.

Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter i samma heat resulterar i uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente.

Avgifter:

Sen/Dam 300: - Jun 200:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Yvonne Gräsberg 0552-104 82, 070-3396263 Christina Gren 070-3974341

Återbud, telefonnummer:

Skall lämnas senast 48 timmar innan start på tfn 0552 – 10482 eller 070-339 62 63. I annat fall debiteras WO-avgift.

Anmälan till:

Anmälan online http://nt.sbf.se/folkrace eller Yvonne Gräsberg, Bäckv. 13 66931 DEJE, 0552-104 82

E-post:

munkforsmc@gmail.com

Delade bilar
Ange delad bil i anmälan.

Vatten
Det finns inget dricksvatten vid banan.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se