Inbjudan till Tomelilla Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tomelilla Motorklubb

Tävling:

Höstracet Södra BFs Cup-final

Tävlingen inlagd:

2019-09-05

Tävlingsdatum:

2019-09-28

Sista anmälningsdatum:

2019-09-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jimmy Hörberger 0702520594

Biträdande Tävlingsledare:

Julia Jönsson

Raceontroller:

Robban Krondahl

Domare:

Cleas-Göran Kullberg

Teknisk chef:

Marcus Lennartsson

Säkerhetschef:

Lars Koppetsch

Miljöchef:

Fredrik Linné
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Svampabanan Tomelilla

Tidsplan:

Lördag 28/9
Anmälan Raceoffice kl 6:30-8:00
Besiktning kl 6:45-8:45
Förarsammanträde kl 9:00
Första start kl 9:30

Resultatlistan anslås:

Anges efter varje heat på officiell anslagstavla i depå.

Tävlingens genomförande:

Förarsammanträdet hålls framför klubbstugan.
Samtliga förare ska innan förarsammanträdet skriva på
signeringslistor som finns vid
klubbstugan.

Krokiga spåret med alternativspår.
Alternativspåret kommer att användas och körs 1 gång per
heat/final och är det vänstra
spåret i sista sväng innan målgång.
Förare som ej kör alternativspåret eller kör det mer än en gång/heat uteslutes ur
heatet.

Seniorer, Damer och Juniorer kör tre kvalomgångar därefter final.
Kvalomgångarna körs 3 varv.

Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1 för alla. Poängen från samtliga
kvalomgångarna räknas.

Framkallning till start sker via heattavlan på backen.
Framkallningsfållorna finns bakom startplattan. Nerfart till banan
via MC-banan och Sjöbobacken.
Förare som inte inte är framme i sin startfålla/uppställningsplats när heatet rullar ner
mot startplattan, räknas som sen till start och är inte med i heatet.

Startspår på startplattan lottas.
Utkörning från banan sker i grinden direkt efter målgång, sedan ut genom tvätthallen.
Vid ev bestraffningsflagga sker utfart från banan ut via ravinen ner till depån.
(Samma
som man kör fram till start).

Startmetod:
Tummen upp från startpersonalen, ready-to-race skylt, starten går när den gröna
tänds.

Finaler:
Samtliga finaler körs 5 varv.
Runner up tillämpas i finalerna.
Förare med mest poäng väljer spår först. Vid lika poäng sker lottning om startspår.
Runnerup- plats finns utanför grinden mot tvätthallen. Den kan utnyttjas även av
delade
bilar om det behövs. Meddela isf tävlingsledningen/förarkontaktperson.


Vid minst 18 anmälda körs B-final, i resp klass
Vid minst 25 anmälda körs C-final, i resp klass
Gäller vid anmälningstidens utgång.

Ev rödflaggat heat, ej orsakat av tjuvstart, startar om sist i
omgången.
Eller enligt tävlingsledningsbeslut.
Rödflaggat heat pga tjuvstart, omstart direkt.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Sen- Jun- Dam

Startuppställning:

Max 6 st på ett led

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Åtgärd vid tjuvstart:I kvalen enligt Södra BFs cupregler. I finalerna gäller direkt uteslutning av förare vid tjuvstart.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglementet

Avgifter:

Senior/Dam 300kr
Junior 200kr

WO-avgift: 500kr
Betala gärna med kort eller swish.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalisterna som delas ut vid prisutdelningen framför klubbstugan i
depån efter
avslutad tävling. Pristagare ska vara iklädd föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

TL Jimmy Hörberger 0702520594

Återbud, telefonnummer:

Innan den 22/9 sköter du själv via mina sidor på anmälan online. Återbud endast via SMS, senast 2019-09-26 kl 09:30. Telenr 0761-996890 Därefter WO-avgift 500kr. Ni får bekräftelse på avanmälan. Avanmälan måste bli bekräftat för att vara giltigt.

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

anmalan@tomelillamk.com

Siffror

Små siffror i framrutans övre högra hörn, passagerarsidan.


Depå

Depåuppställning sker fritt.
Depå öppnar fredag den 27/9 kl 16:00
Det är inte tillåtet att förhandsboka några platser i depån innan
denna öppnas. Pga våra säkerhetskrav tillåts inga husvagnar i depån.


Avlastning/Lastning

Avlastning/lastning sker på fältet. Inga släpar i depån. Släpvagnsparkeringen i skogen
enl skyltar.

Bärgning

Bil som lyfts ut med lastmaskin, placeras i ravinen på anvisad plats.
Förare ansvarar för att uppsamlingskärl finns under bilen.
Lastmaskinerna bär inte bilarna i depån.


Protester

Lämnas till förarkontaktman som sedan kotaktar tävlingsledaren
Anbud

Anbud skall vara inlämnade i besiktningshallen, senast 15 min efter
avslutad prisutdelning.
Endast anbudsblanketter och kuvert som tillhandahålls av Tomelilla MK är giltiga och
kan
hämtas under hela dagen i depåsekretariatet.
Anbuden kan endast lämnas i besiktningshallen.

Anbudsförfarandet sker framför klubbstugan.

Mekaniker

Förare och mekaniker får entréarmband och dessa delas ut i Raceoffice i samband
med
att föraren anmäler sig. Armband ska sitta på armen vid ingång i depån.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se