Inbjudan till Karlstad motorclub-bil, Karlstad

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Karlstad motorclub-bil, Karlstad

Tävling:

NGK MASTERS JUNIOR 2019

Tävlingen inlagd:

2019-09-04

Tävlingsdatum:

2019-10-13

Sista anmälningsdatum:

2019-09-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mats Myrberg 073-0570146

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Inge Samuelsson, Ulf Karlsson

Domare:

Petra Larsson 073-800 01 05, Klas-Åke Fredén 076-677 21 62

Teknisk chef:

Lars Buhr 070-644 03 17 Bitr TC: Mats Lilja 0706688997, Patrik Andersson

Säkerhetschef:

Emil Söderquist 0768297505

Miljöchef:

Anneli Rolfsman 0738245635
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kalvholmens motorstadion, Karlstad

Tidsplan:

Depån öppnar Lördag 12/10-19 kl 21.00

Anmälan öppnar Söndag 13/10-19 Kl 06.15-07.45

Besiktning öppnar Söndag 13/10-19 Kl 06.30-08.00
Besiktning sker på vägen ner mot startplattan.

Depån öppnar Lördag 12/10-19 kl 21.00
Anmälan sker i kuren till höger på depåområdet.

Funktionärsmöte på startplattan kl 08.00
Förarmöte på startplattan kl 08.20
Första start kl 09.00.

Resultatlistan anslås:

Anslås på anslagstavla i depån

Tävlingens genomförande:

Alla kör tre kvalomgångar om tre varv.
6-bilsheat i möjligaste mån.
Alla heat är förlottade.
Poängberäkning är 7,5,4,3,2,1, målflagg krävs för poäng i omgången.

Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3,2,1, skulle särskiljning
fortfarande behövas tillämpas lottning.
Finaler kör i 5 varv.
Junior: Junior kör A,B,C-final Runner upp tillämpas

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Endast Juniorer

Antal startande i respektive klass:

126 Juniorer

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

126 st

Startordning:

Juniorer

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

1 poängs avdrag, vid flera tjuvstarter uteslutning ur heat

Däckbegränsning:

enligt folkracereglementet

Avgifter:

Avgifter: 200 kr

Avlysning: Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med
domaren avlysa tävlingen.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser: priser till samtliga finalister

Poängberäkning är 7,5,4,3,2,1, Målflagg krävs för poäng i omgången.

Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3,2,1, skulle särskiljning
fortfarande behövas tillämpas lottning.
Finaler kör i 5 varv.
Junior: Junior kör A,B,C-final Runner up tillämpas

Upplysningar, telefonnummer:

Tomas Sundholm 0702-985310

Återbud, telefonnummer:

Jonny Salvér 0706095888

Anmälan till:

SBF online

E-post:

johsal1@msn.com

Besiktning
Overall ska vara på och knäppt

Kärrparkeringen
Kärrparkeringen är stängd under tävling

Prisutdelning
vid prisutdelning ska overall vara på och knäppt


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se