Inbjudan till Laxå MK, Laxå

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Laxå MK, Laxå

Tävling:

Venacupen delt. 1 DELADE KLASSER FWD/RWD

Tävlingen inlagd:

2020-03-06

Tävlingsdatum:

2020-05-02

Sista anmälningsdatum:

2020-04-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Kjell Jonsson, 070-550 90 52

Biträdande Tävlingsledare:

Reino Orava, 070-527 95 66

Raceontroller:

Ulf Karlsson 070-333 49 15, Hans Flodin 070-304 75 58

Domare:

Lars Davidsson, 070-551 21 08

Teknisk chef:

Lars Buhr, 070-644 03 17

Säkerhetschef:

Magnus Eriksson, 070-220 09 00

Miljöchef:

Örjan Kjellqvist 072-219 63 09
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Venabanan, Laxå Motorstadion 695 91 Laxå

Tidsplan:

Fredag 1/5:
Depån öppnar 15:00

Lördag 2/5:
Anmälan och besiktning: 07:00-09:00
Förarsammanträde: 9:30
Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

Anslås vid sekretariatet. Samt Laxå MK’s hemsida.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i tre kvalomgångar om 3 varv och finaler om 5 varv.
Poängfördelningen är 7,5,4,3,2,1, målflagga krävs för att erhålla poäng. Seniorer
kör A- och B-final i varje klass om minst 18 startande i respektive klass. Dam och
Junior kör A- och B-final vid minst 18 startande. Vid för få startande i ordinarie
heat kan "uppflyttning" ske till ett tidigare heat. Detta gäller i andra och tredje
omgången i alla förarklasser. Särskiljning: Vid lika poäng räknas omgång 3-2-1,
kan särskiljning ändå inte ske blir det lottning.

Runner-up i samtliga klasser. Runner-up:en åker direkt till anvisad plats.
Där har man 5 minuter på sig att fixa bilen, tidtagning sker.

Rödflaggat heat: Heatet körs om omgående. Bilarna ska direkt upp på
startplattan utan depåstopp. Skulle Rödflagga ske i slutet av en final tillåts
tankning på anvisad plats. Bilarna ska ta sig ut från banan för egen maskin för att
erhålla omstart.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

130 totalt

Startordning:

Senior, vartannat heat fram-/bakhjulsdrivet, damer och juniorer.

Startuppställning:

Ljusstart med max sex (6) bilar på linje

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter av samma förare i samma heat medför uteslutning.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglementet. Däckrensning förbjudet.

Avgifter:

Senior och Dam: 300kr
Junior: 200kr
Efteranmälan: +200kr om plats finns.
Jämna kontanter önskas. Swish finns.

Vid återbud senare än 48h innan första start debiteras en WO-avgift om 500kr
enligt FR 2.0

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Administrativa frågor: Emelie Strömberg 076-109 44 49 / Frågor om depå: Lennart Persson 070-564 55 47

Återbud, telefonnummer:

Återbud lämnas via SMS till Emelie på 076-109 44 49. Innan 27/4 avanmäler du dig själv via "mina sidor"

Anmälan till:

Endast till anmälanonline

E-post:

folkrace@laxamotorklubb.se

DELADE KLASSER
Seniorer kör delade klasser, fram- och bakhjulsdrivet
vilket SKA anges i anmälan. Ej korrekt anmälan behandlas ej vid gallring.

ANBUD
Endast Anbudslappar som tillhandahålls av Laxå MK är giltiga. Dessa
finns i serveringen.

Speaker:
Mauno Näätänen

Bussar:
Bussar över 6 meter anmäles på övrigt i anmälan.

Hemmaförare:
Hemmaförare ska ange en funktionär under ”Övrigt” för att
erhålla start.

Övrigt:
Eventuella ändringar meddelas i PM

VÄLKOMNA!


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se