Inbjudan till Varbergs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Varbergs Motorklubb

Tävling:

INSTÄLLT PGA INGET TÄVLINGSTILLSTÅND, Varbergs sensommarrace

Tävlingen inlagd:

2020-04-16

Tävlingsdatum:

2020-08-08

Sista anmälningsdatum:

2020-06-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anders Johansson 070-9496104

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Björn Andersson 070 - 676 41 94

Domare:

Börje Fröberg 070-602 08 36

Teknisk chef:

Andreas Nilsson

Säkerhetschef:

Josefin Möller 073-6192141

Miljöchef:

Stefan Danielsson 0705595603
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Annebergsbanan, Varbergs Mk. 070-9496104

Tidsplan:


Anmälan i speakertornet 7,00-9,00
Besiktning på innerplan 7,00-9,00
Förarmöte på startplattan 9,30
Första start 10,00

Resultatlistan anslås:

Visas på bildskärm i miljöstationen i depån, efter kört heat.

Tävlingens genomförande:

Tre omgångar sedan finaler, alla heat med alternativspår. Alternativspåret räknas inte som kört vid första varvet. Utan ska köras vid varv 2 eller senare, men får köras om man vill vid starten utan att det räknas.
Runner-up tillämpas.Poängberäkning 1;a 7poäng, 2:a 5poäng, 3;a 4 poäng, 4;a 3poäng, 5;a 2poäng och 6:a 1poäng. Vid lika poäng räknas senaste körd heat först som särskiljning. Vid lika hela vägen lottning vid speakertornet.

Dam/veteran flyttas in i seniorerna vid mindre än 10 anmälda förare.

B-finaler vid mer än 18 startande i sin klass.
C-finaler vid mer än 36 startande i sin klass.
D-final vid mer än 48 startande i sin klass.
Är juniorerna mindre än 9 startande så utgår finalen och de kör en fjärde omgång och räknar totalpoängen som slutresultat.

Anbuden inlämnas i vagnen bredvid kiosken.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Seniorer max 90

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

90

Startordning:

Seniorer, dam/veteran, juniorer.

Startuppställning:

6 bilar på en rad.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart ska alternativspåret köras en extra gång under heatet dock inte under första varvet.. Vid två tjuvstarter blir man utesluten ur den omgången.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet

Avgifter:

Seniorer 300kr
Dam/veteran 300kr
Juniorer 200kr

Efteranmälan +200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till finalister efter tävlingen vid speakertornet.

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Johansson 070-9496104

Återbud, telefonnummer:

Anders Johansson 070-9496104

Anmälan till:

Folkrace online

E-post:

matte.reinholdsson@hotmail.com

Corona smittan
Med tanke på rådande omständigheter kan inbjudan ändras beroende på myndigheternas bestämmelser. T ex antal människor på samma ställe. Läs därför om inbjudan och pm dagen innan tävlingen och helst kolla på inbjudan emellanåt.

Faktafunktionärer
Tjuvstart ger startchefen, Alternativspåret kollar sekretariatsansvarig.

Delade bilar
Ska skriva in med vem man delar bil i anmälan

Hemmaförare

Anmäler två funktionärer till Stefan eller Mattias senast 1/8.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se